Terug naar Het laatste nieuws

Nieuws van Dorpsbelang nov/dec '20

Gepubliceerd op:
Nieuws van Dorpsbelang nov/dec '20

Dorpsbelang Tange-Alteveer  

 

De Coronacrisis is nog steeds niet voorbij, we hebben er nu al bijna een jaar last van. Gelukkig is het vaccin in aantocht en daarmee de kans dat alles weer een beetje normaal wordt. Hopelijk laat iedereen zich inenten.

Het bestuur van Dorpsbelang zit niet stil en maakt plannen voor het volgend jaar. Hopelijk kunnen we dan weer wat leuke dingen gaan organiseren.

Hierbij een overzicht van de stand van zaken.

Website

De nieuwe website is gereed en online.

Alle verenigingen, stichtingen en bedrijven uit Alteveer en directe omgeving kunnen een plek op de site krijgen indien ze dit wensen. Op die manier kan een geïnteresseerde heel gemakkelijk zien wat er allemaal in Alteveer speelt en te doen is. Bovendien is het dan makkelijker om een totaal agenda te presenteren van alle geplande activiteiten.

Op onze vorige oproep hebben zich twee lokale bedrijven gemeld die graag een plekje op de site krijgen. We gaan de komende tijd de diverse verenigingen en instellingen benaderen met de vraag of ze ook meedoen.

Bij deze opnieuw een oproep aan belangstellenden om zich te melden op info@dorpsbelangtangealteveer.nl

We zoeken nog een of meer mensen die het leuk vinden om onze site actueel te houden en mogelijk uit te breiden, eventueel in combinatie met een Facebook account. Jongeren die hier handig in zijn zijn van harte welkom.

Fitnessterrein

Het bedrijf dat ons begeleidt “Sports2Play” heeft het projectplan klaar met het voorstel om op het open terrein bij de Drijscheer een “fitnesspark” te realiseren. Binnenkort leggen we het voor aan de gemeente.

Overleg met de wethouder

Wethouder Goziena Brongers zou op 10 november als gast bij een vergadering van Dorpsbelang aanwezig zijn. In plaats daarvan hebben we onze aandachtspunten schriftelijk ingebracht met aansluitend een telefonisch overleg.

Verkeerssituatie Beumeesweg en Veenhofsweg

Dit is een van de punten die we (opnieuw) aan de gemeente hebben voorgelegd.

Er wordt met grote regelmaat geklaagd over het racen op de Beumeesweg en op de Veenhofsweg, zowel door auto's als tractoren. Recent nog door nieuwe bewoners. Dit was ook een belangrijk punt op de bewonersbijeenkomst. De politie heeft wel eens beloofd meer te gaan controleren op snelheid maar dat gebeurt zelden of nooit. We zouden graag zien dat er flitspalen worden geplaatst. Hopelijk kan de gemeente dit regelen

Busverbinding naar Veendam

We hebben de gemeente opnieuw gevraagd om een busverbinding naar Veendam te helpen realiseren. 

SMEA terrein

Leden van ons bestuur hebben de afgelopen tijd drie zaterdagochtenden besteed aan onderhoudswerkzaamheden op het terrein. Ook al vinden er geen activiteiten plaats, het onderhoud gaat door. Mensen die het leuk vinden om zo nu en dan de handen uit de mouwen te steken zijn welkom! We hebben er bij de gemeente op aangedrongen om de formele overdracht van het terrein aan Dorpsbelang nu snel te laten plaatsvinden. Burgemeester en wethouders hebben wel besloten dat wij het beheer krijgen maar er is nog geen gebruikersovereenkomst. Overigens geeft dat in de praktijk geen belemmeringen en kunnen we het terrein gewoon gebruiken. Ideeën voor leuke activiteiten op het terrein zijn altijd welkom. Benader daarvoor Leendert Lentz.

Jaarbudget

Onze stichting krijgt elk jaar een beetje subsidie om ons werk te doen en om leuke initiatieven te ondersteunen (zoals Sinterklaas, spelweek enz.).

De wijze van financieren gaat over een jaar veranderen. We krijgen dan een (kleiner) vast bedrag per jaar dat kan worden aangevuld op basis van concrete plannen. Uiteraard proberen we dan om in overleg met de bewoners tot goede plannen te komen.

Tegelpaden langs de Beumeesweg

Deze paden zijn op diverse plekken gevaarlijk door ongelijk liggende tegels door boomwortels e.d. Dit levert gevaar op. Nog zeer onlangs is een mevrouw er over gestruikeld en heeft haar pols gebroken.

We weten dat omwonenden een Fixi melding kunnen doen maar de gemeente heeft toch ook diverse ambtenaren die regelmatig ter plaatse zijn en ongetwijfeld zelf wel zien dat er iets moet gebeuren. We hebben de gemeente gevraagd hier wat mee te doen.

Welkom en tot ziens borden

We hebben de wens om 4 van dergelijke borden te plaatsen op toegangswegen naar Alteveer. Gezien de geschatte kosten van ca. €2.000 kunnen we dit niet zelf betalen. We gaan proberen om hiervoor een subsidie te krijgen.

Postbus

De postbus aan de Beumeesweg wordt binnenkort verplaatst naar de Iepenlaan, nabij de glascontainer.

Laat van u horen, wij zijn er voor u!

Laat ons weten wat wij voor u kunnen doen. Wat gaat er niet goed (genoeg) in Alteveer, welke onderwerpen gaan u aan het hart? Heeft u een leuk idee? Bent u bereid om ons een handje te helpen?

Meld het via info@dorpsbelangtangealteveer.nl of wimschellsenior@gmail.com of telefoon 0650 432134.

 

 

Digitale Bingo Night in Alteveer

Digitale Bingo Night in Alteveer

zaterdag 6 februari...BINGO!!!  

 
Zonnepark Alteveer

Zonnepark Alteveer

Maandag 16 november wordt begonnen met het kappen van de bomen op het terrein ac…