Als u een activiteit voor deze pagina wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl.  


Kerstdiner in de Drijscheer

Vrijdag 21 december wordt er een Kerstdiner in de Drijscheer gehouden. Toegangskaart (€ 17,50) verkrijgbaar in de Drijscheer. Ook opgave via beheer@dedrijscheer.info of via 06 21894003

Aanvangstijd 18.00 uur. Vanaf 17.00 uur kunt u in de Drijscheer terecht.

———————————————————————————————————————————————

Enquête Alteveer

In week 45 werd via de Schakel een enquête bezorgd. Graag nog invullen zodat het bestuur van Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer daar rekening mee kan houden in de besluitvorming.

——————————————————————————————————————————————–

Hij komt…hij komt… Sinterklaas in Alteveer

Zaterdag 24 november doet Sinterklaas zijn intocht in Alteveer. Een aantal Pieten zullen hem vergezellen. (zie ook nieuws!)

—————————————————————————————————————————————–

Afsluiting N366 (provincie Groningen afd. verkeer en vervoer)

De N366 is van 12 november tot 10 december afgesloten. Men wordt verzocht de aangegeven omleiding te volgen.

Bewoners van de Veenhofsweg/Alteveersterweg/ Poortmanswijk, die overlast ondervinden door de afsluiting kunnen hierover telefonisch contact opnemen met de provincie Groningen  050-3164911

De politie controleert regelmatig op sluipverkeer!


Handelsvereniging Alteveer

Extra algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 november in de Drijscheer. Aanvang 20.15 uur.

——————————————————————————————————————————————-

Dorpsbelang Tange-Alteveer

woensdag 28 november: bestuursvergadering in het lokaal van de Ruilwinkel. Aanvang: 19.30 uur

———————————————————————————————————————————————–

Gemeente Stadskanaal

De groen- en grijs-najaarsschouw zal zijn op dinsdagmorgen (9.00 – 11.00 uur) 20 november. Ernstige gebreken in uw buurt graag doorgeven aan info@dorpsbelangtangealteveer.nl

Inloopbijeenkomst in d’Ekkelkaamp

Op 27 november organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in d’Ekkelkaamp in Onstwedde. Deze bijeenkomst duurt van 16. 00 – 19.30 uur. (zie ook “nieuws”)

———————————————————————————————————————————————-

Ruilwinkel 

Kerstmarkt op vrijdag 14 december (kraam huren? bel Fabian Kip 0627420871 of Herman Bekker 0621894003)

Geopend: maandagmiddag  13.00 uur- 17.00 uur; donderdagmiddag 13.00- 20.00 uur. Iedere laatste zaterdag van de maand van 10.00-16.00 uur. Telefonisch bereikbaar: 0644124968 (zie ook nieuws)

Breicafé: 13 december van 14.00 – 16.00 uur;  info: Carolien Klunder 0644124968. De volgende breicafé is steeds de tweede donderdag van de maand. Tenzij anders vermeld. 

——————————————————————————————————————————————–

Afvalcontainers

Het legen van de groene container (daarbij ook plastic zakken) op: donderdag 29 november

Het legen van de grijze container op:  donderdag 22 november

————————————————————————————————————————————————–

Halen van oud papier

Zaterdag 1 december wordt er vanaf half negen weer oud-papier gehaald. Voor de bewoners van de Beumeesweg het verzoek: graag de papierdozen aan de zijde van de even huisnummers zetten. Dus aan de kant waar de school staat. Dit scheelt voor de ophalers tijd en is natuurlijk veiliger. Het is handig als  u het papier “ingepakt” bij de weg zet.

———————————————————————————————————————————————-

CBS De Höchte

Vakantieregeling 2018-2019 / activiteiten / extra vrije dagen

20 november: Studiedag personeel; groep 1 t/m 4 hele dag vrij; groep 5 t/m 8 ’s middags vrij

5 december: Sinterklaas

19 december: Kerst in de klas

Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019

5 februari: Studiedag personeel; groep 1 t/m 4 hele dag; 5 t/m 8 ’s middags vrij

Voorjaarsvakantie: 18 t/m 22 februari 2019

12 april: Koningsspelen

Paasvakantie: 19 t/m 23 april

Meivakantie29 april t/m 3 mei

Pinkstervakantie30 mei t/m 10 juni

24 juni: studiedag Personeel groepen 1 t/m 4 vrij; groepen 5 t/m 8 ’s middags vrij

Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2019

————————————————————————————————————————————————-

Protestantse gemeente Tange-Alteveer

Kerkdiensten op zondagmorgen; aanvang 9.30 uur, tenzij anders vermeld: 

18 november: ds. op ’t Hof (Nieuwe Pekela); 25 november: dhr. Maarsingh (Onstwedde)

Tijdens iedere morgendienst is er kinderoppas in het Törfhok. Tijdens de diensten is er voor basisschoolkinderen de Kinderkerk

Törfhok donderdags: Jeugdclub (12 – 15 jaar) Tijd: 19.00 – 20.30 uur

55 + groep: op woensdagmiddag 28 november vertelt dokter Meijer uit Onstwedde iets over de zorg voor ouderen en met welke ziektes deze te maken kunnen krijgen. Aanvang: 14.00 uur. Allen hartelijk welkom.

Kniepertjes en Spekdikken

In de week van 19 tot 23 november is er de jaarlijkse kniepertjes en spekdikken actie

 ————————————————————————————————————————————————

v.v. Alteveer

zondag 18 november: Buinerveen – Alteveer  Aanvang: 14.00 uur

 

 

 

Leave a Reply