Als u een activiteit voor deze pagina wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl.  


Dorpsbelang Tange-Alteveer

Maandag  4 februari 19.30 u. bestuursvergadering in de Drijscheer.

————————————————————————————————————————————————-

Ruilwinkel 

Geopend: maandagmiddag  13.00 uur- 17.00 uur; donderdagmiddag 13.00- 20.00 uur. Iedere laatste zaterdag van de maand van 10.00-16.00 uur. Telefonisch bereikbaar: 0644124968 (zie ook nieuws)

Breicafé: 14 februari van 14.00 – 16.00 uur;  info: Carolien Klunder 0644124968. De volgende breicafé is steeds de tweede donderdag van de maand. Tenzij anders vermeld. 

——————————————————————————————————————————————-

Midwinterwandeltocht in Alteveer

zaterdag 19 januari: start bij de Drijscheer; inleg één euro; route ongeveer 6 km. Route wordt aangegeven middels lichtjes. Organisatie Handelsvereniging (zie ook nieuws)

————————————————————————————————————————————-

Afvalcontainers en plastic zakken:

Plastic (enz.) afval op: donderdag 24 januari

Grijze container (restafval): donderdag 31 januari

——————————————————————————————————————————————

Rommelmarkt manege De Driesporen

zaterdag 26 januari 9.30 u. tot 12.00 u.

Adres: Wessinghuizerweg 4b Onstwedde

————————————————————————————————————————————-

Halen van oud papier

Zaterdag 2 februari wordt vanaf half negen weer oud-papier gehaald. Voor de bewoners van de Beumeesweg het verzoek om de papierdozen aan de kant van de even huisnummers zetten. Dus aan die kant waar de school staat. Dit scheelt voor de ophalers tijd en is natuurlijk veiliger. Graag papier “ingepakt” bij de weg.

———————————————————————————————————————————————-

CBS De Höchte

Vakantieregeling 2019 / activiteiten / extra vrije dagen

5 februari: Studiedag personeel; groep 1 t/m 4 hele dag; 5 t/m 8 ’s middags vrij

Voorjaarsvakantie: 18 t/m 22 februari 2019

12 april: Koningsspelen

Paasvakantie: 19 t/m 23 april

Meivakantie29 april t/m 3 mei

Pinkstervakantie30 mei t/m 10 juni

24 juni: studiedag Personeel groepen 1 t/m 4 vrij; groepen 5 t/m 8 ’s middags vrij

Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2019

————————————————————————————————————————————————-

Protestantse gemeente Tange-Alteveer

Kerkdiensten op zondagmorgen; aanvang 9.30 uur, tenzij anders vermeld: 

20 januari: ds. J. Menkveld (Wanneperveen); 20 januari 19.00 u: Open deur dienst, dhr. Brouwer (Winschoten) m.m.v. Jeugdclub, 27 jan. : dhr. Dijkstra (Gieten)

Tijdens iedere morgendienst is er kinderoppas in het Törfhok. Tijdens de diensten is er voor basisschoolkinderen de Kinderkerk

55+ groep

woensdagmiddag 23 januari: nieuwjaarsvisite met bingo. Aanvang 14. 00 uur. Iedereen hartelijk welkom

Törfhok donderdags: Jeugdclub (12 – 15 jaar) Tijd: 19.00 – 20.30 uur

 ———————————————————————————————————————————————

v.v. Alteveer winterstop

 

 

 

 

Leave a Reply