Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Als u een activiteit voor deze pagina wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl. 

————————————————————————————————————————————–

Toneel in de Drijscheer

De toneelvereniging UDI uit Stadskanaal zal op vrijdag 24 januari haar try out houden van het toneelstuk “Mamma Mia”

Kaarten te verkrijgen bij de Drijscheer: www.dedrijscheer.info

Informatie UDI: www.toneelverenigingudi.nl

—————————————————————————————————————————————-

Flessenactie voor herstel monument

In de maanden januari en februari houdt de school, cbs De Höchte, een flessenactie. De opbrengst is bestemd voor de reparaties aan het oorlogsmonument. Op het schoolplein staat een container waarin de statiegeldfles-sen kunnen worden gedeponeerd.

——————————————————————————————————————————————-

Gezamenlijke maaltijd in de Drijscheer

Samen eten is een mooie manier om andere mensen te ontmoeten en gezellig een praatje te maken. In de Drijscheer zijn daarvoor de volgende data gereserveerd:

12 februari; 11 maart; 15 april; 13 mei en 10 juni

Tijd: 11.30 – 13.00 uur

Heeft u interesse of vragen? U kunt contact opnemen met de buurtwerker bij Stichting Welstad: Milena Oldenziel: 0636010610 of via m.oldenziel@welstad.nl

——————————————————————————————————————————————–

Bevrijdingsoptocht 5 mei

Na de laatste bevrijdingsoptocht in 2015 zal in dit bijzondere jubileumjaar (75 jaar geleden) op dinsdag 5 mei weer een optocht worden gehouden. (zie ook “nieuws”)

————————————————————————————————————————————————-

Ruilwinkel 

Geopend: maandagmiddag  13.00 uur- 17.00 uur; donderdagmiddag 13.00- 20.00 uur. Iedere laatste zaterdag van de maand van 10.00-16.00 uur.Telefonisch bereikbaar: 0644124968 

Activiteiten Ruilwinkel:

Wegens groot succes gaan we door met het organiseren van een BINGO.

De volgende woensdagen zijn bekend: 12 februari; 11 maart en 8 april.

Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur

Kosten: € 8,00 per kaart, 2 voor € 12,50, inclusief koffie/thee

Locatie: het ‘Eetlokaal’

In december is er geen kinderknutselclub. De eerstvolgende knutselclub is op woensdagmiddag 29 januari 2020. Van 14.00 tot 15.30 uur voor de basisschooljeugd. Kosten € 2,50 per deelnemer.

————————————————————————————————————————————–

Afvalcontainers en plastic zakken:

Groene bak + plastic zakken: 23 januari

Grijze bak: 30 januari

———————————————————————————————————————————

Halen van oud papier

Zaterdag 1 februari wordt vanaf half negen oud-papier gehaald. Voor de bewoners van de Beumeesweg het verzoek om de papierdozen aan de kant van de even huisnummers zetten. Dus aan die kant waar de school staat. Dit is veiliger. Graag papier “ingepakt” bij de weg.

—————————————————————————————————————————————

CBS De Höchte 

Voorjaarsvakantie: 17 t/m 21 februari 2020

Goede Vrijdag en Paasmaandag: 10 +13 april

Meivakantie: 27 april t/m 8 mei

Hemelvaartsdag: 21 en 22 mei

Pinksteren: 1 juni

Zomervakantie: 6 juli t/m 14 augustus

Studiedagen: 4 februari 2020; 14 april; 11 juni

op bovengenoemde dagen zijn de groepen 1 t/m 4 de hele dag vrij; groepen 5 t/m 8 zijn alleen ’s middags vrij.

Andere activiteiten:

In januari en februari wordt een flessenactie gehouden. Op het plein van de school kan men de statiegeldflessen inleveren. De opbrengst van de actie komt ten goede aan de restauratie van het oorlogsmonument.

——————————————————————————————————————————————

Protestantse gemeente Tange-Alteveer

Kerkdiensten

Kerkdiensten op zondagmorgen; aanvang 9.30 uur, tenzij anders vermeld: 

Predikbeurten:

26 januari: ds. Meijer (Sellingen)

Tijdens de zondagse dienst is er voor basisschoolkinderen de Kinderkerk. 

Törfhok

Jeugdclub (12 – 15 jaar) Tijd: 19.00 – 20.30 uur. Jeugd 16 jr en ouder: 19.30 – 20.30 uur.

55 + groep

Nieuwjaarsbijeenkomst op 29 januari in het Gebouw. Aanvang 14. 00 uur

——————————————————————————————————————————————–

Wedstrijden vv Alteveer 

Winterstop

Zondag 26 januari: Alteveer – THOS

Zondag 2 februari: Drieborg – Alteveer