(Deze uitslag zou ook in de februari – Schakel worden gepubliceerd. Door een misverstand gebeurde dit niet. Daarom in de Schakel van maart)

Samenvatting resultaten enquête Dorpsbelang Tange -Alteveer

Eind 2018 heeft de stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer een enquête onder de dorpsbewoners gehouden. We wilden graag weten wat men positief vindt aan Alteveer, wat negatief, wat men van Dorpsbelang verwacht en welke suggesties er zijn.

Hieronder een samenvatting van de resultaten.

De enquête werd ingevuld door iets meer dan 3 % van het aantal huishoudens. Een zeer mager resultaat. De reden is niet duidelijk. Het zou kunnen dat het houden van een schriftelijke enquête (papier invullen en inleveren) niet meer tot de verbeelding spreekt in dit digitale tijdperk. Dorpsbelang heeft wel een website (www.dorpsbelangtangealteveer.nl) en een mailadres. Binnenkort openen we een Facebook account. Toekomstige enquêtes en andere vormen van communicatie zullen we via die kanalen laten lopen.

Onder de vragen staan de dingen die genoemd werden:

Vraag 1 Wilt u maximaal 4 zaken noemen die u positief vindt in Alteveer?

Rust, ruimte, vriendelijk, veilig, bereikbaar, aanwezigheid van dorpshuis, school, kerk, ruilwinkel, clubs, activiteiten voor jong en oud.

Vraag 2 Wilt u maximaal 4 zaken noemen die u negatief vindt in Alteveer?

Gemis van winkels, krimp bevolking, openbaar vervoer, verkeersonveiligheid, nieuwbouw van woningen gebeurt onvoldoende, geen bejaardenhuis, te weinig evenementen op SMEA terrein, afval in de bermen buitengebied, onderhoud wegen.

Vraag 3 Wat verwacht u van de Stichting Dorpsbelang?

Contact onderhouden met inwoners, overheid, verenigingen en bedrijven, afspraken nakomen, opkomen voor de belangen van het dorp, meer activiteiten organiseren, goede communicatie met bewoners, meer zichtbaarheid van de stichting.

Vraag 4 Heeft u verder nog opmerkingen die voor het dorp van belang kunnen zijn?

Ouderen en jongeren meer samenbrengen, omgeving netjes houden, schoonmaakacties met bewoners bijv. een maal per jaar, AED dag en nacht bereikbaar, bakken voor herfstbladeren, bankjes langs de weg, één vuurwerkshow met oud en nieuw, herhalen huisnummer actie, meer contact met ondernemers, vestiging leuke horecagelegenheid, ideeënbus.

Vraag 5 Bent u bereid als vrijwilliger mee te werken met ons, bijv. als bestuurslid?

Hierop hebben 6 mensen met een aanbod gereageerd. De mensen die mee willen werken gaan we benaderen

Vervolg:

Het bestuur van Dorpsbelang gaat overleggen welke concrete maatregelen we gaan nemen. De resultaten maken we later bekend via www.dorpsbelangtangealteveer.nl en via de Schakel.

Dank aan de mensen die de enquête hebben ingevuld!

Wim Schell, voorzitter Dorpsbelang Tange-Alteveer 0650432134