Sinds 3 februari 2016 werd bij notaris Weggemans in Wedde de Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer notarieel vastgelegd.

Voorheen werden contacten tussen bevolking/gemeente/provincie door bestuursleden van Stichting Plaatselijk Belang Tange-Alteveer  gelegd. In oktober 2015 hield Plaatselijk Belang op te bestaan. Daardoor was er vanuit het dorp Alteveer geen vertegenwoordiging meer die de nodige contacten onderhield met onder andere de gemeente Stadskanaal.

Op initiatief van de Handelsvereniging Alteveer werden Marianne Berndt, Carolien Klunder en Jan Geert Sterenborg in november 2015 gevraagd om een interim-bestuur te vormen dat de belangen van het dorp Alteveer naar buiten toe zou vertegenwoordigen. Dit drietal stemde hiermee in.

Om een geheel nieuwe start te maken werd besloten om een nieuwe stichting te vormen: Dorpsbelang Tange-Alteveer.

De stichting Dorpsbelang T-A beoogt onder andere het dorp Alteveer te vertegenwoordigen bij de verschillende instanties. Daarnaast ook de ideeën, plannen en klachten vanuit het dorp in te brengen bij de gemeente Stadskanaal en daarbuiten. Kortom alles wat Alteveer betreft op een positieve wijze vertegenwoordigen. Daarbij is inbreng van de bewoners van het dorp belangrijk voor een goede gang van zaken. 

De huidige leden/ functies van het bestuur van Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer staan onder de pagina “Bestuur”

Emailadres: info@dorpsbelangtangealteveer.nl

In De Schakel (dorpsblad Tange-Alteveer/ Onstwedde) worden maandelijks de activiteiten van Dorpsbelang T-A beschreven.