Dorpsbelang Tange-Alteveer wil zich inzetten voor:

het beoordelen van ideeën; plannen en klachten vanuit het dorp Alteveer (ook wel genoemd Tange-Alteveer) en die onder de aandacht brengen van gemeente, provincie of andere instanties

Het beoordelen van voorstellen vanuit de gemeente, provincie of andere instanties en die onder de aandacht brengen van de bevolking via de Schakel het “dorpsblad” voor Alteveer en Onstwedde.

Het dorp, waar mogelijk, actief inschakelen bij het formuleren van plannen en beleidsvoornemens, het beoordelen van gemeentelijke beleidsvoorstellen en het realiseren van voornemens die door het dorp worden gedragen.

Het overleg voeren over verkeersveiligheid, onderhoud wegen en verlichting, openbaar vervoer, woningbouw, vitaliteit en het in standhouden van de contacten met de gemeente. Een voorbeeld is de voor- en najaarsschouw waarbij door gemeente en Dorpsbelang vastgestelde punten worden bezocht om te zien hoe de situatie daar ter plaatse is. Ook brengt Dorpsbelang stelt tijdens de schouw knelpunten aan de orde die dan bezocht worden. 

Dorpsbelang Tange-Alteveer tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderhouden van goede contacten met de bevolking en het vormen van een verbinding tussen het dorp en de gemeente.