Terug naar Dorpsbelang Tange-Alteveer

Testlocatie Duurzame fundatiepalen

Gepubliceerd op:
Testlocatie Duurzame fundatiepalen

Op dinsdag 16 mei zijn een aantal bezorgde bewoners, de gemeente Pekela, de gemeente Stadskanaal en Stichting Dorpsbelang bij elkaar gekomen in de Drijscheer.
Aanleiding was de eerdere informatie avond over de testlocatie “Duurzame installatie van fundatiepalen”.

Op dinsdag 16 mei zijn een aantal bezorgde bewoners, de gemeente Pekela, de gemeente Stadskanaal en Stichting Dorpsbelang bij elkaar gekomen in de Drijscheer.
Aanleiding was de eerdere informatie avond over de testlocatie “Duurzame installatie van fundatiepalen”.
Alle partijen waren het erover eens dat die avond niet zijn doel heeft bereikt om de bewoners goed te informeren over het project.
De beide gemeenten zullen dan ook de initiatiefnemers (belanghebbenden) met klem adviseren om veel meer aandacht te geven aan duidelijke informatie voor alle bewoners van Alteveer.
Hiernaast zijn zorgen geuit richting de gemeente Pekela over de nog te verlenen vergunning. De gemeente Pekela heeft toegezegd deze zorgen mee te nemen in de besluitvorming.
Omdat de vergunning op zeer korte termijn kan worden afgegeven, er is ook gesproken over de gronden van een bezwaarprocedure.
Na het bekend maken van de ontwerp vergunning kan formeel bezwaar worden gemaakt door iedereen die meent nadelige gevolgen te gaan ondervinden van de testlocatie. Daarna is ook nog beroep mogelijk.
Hebt u nu vragen over het project of de bezwaarprocedure dan kunt u deze mailen naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl
Wij zullen de vragen dan doorgeven aan de initiatiefnemers, de gemeenten en de dorpsgenoten die zich inzetten voor de bezwaarprocedure.

 

Foto's