Als u een activiteit voor deze pagina wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl.  


Ruilwinkel 

Geopend: maandagmiddag  13.00 uur- 17.00 uur; donderdagmiddag 13.00- 20.00 uur. Iedere laatste zaterdag van de maand van 10.00-16.00 uur. Telefonisch bereikbaar: 0644124968 (zie ook nieuws)

Breicafé: 11 oktober, van 14.00 – 16.00 uur;  info: Carolien Klunder 0644124968. De volgende breicafé is steeds de tweede donderdag van de maand. Tenzij anders vermeld. Om te noteren:  8 november en 13 december.

Nieuw: computer en social media workshops

De Ruilwinkel organiseert een aantal workshops voor mensen die meer willen weten over bijvoorbeeld het gebruik van email, internetbankieren, twitter, facebook, Digi-D enz. 

Iedereen die meer wil weten over deze onderwerpen kan zich aanmelden voor één van deze workshops. Ook kunt u dan vragen stellen over uw eigen tablet, laptop of telefoon. 

Workshop 1: donderdagavond 13 septemberAlgemene vragen over uw pc, tablet, telefoon, internetbankieren en email.

Workshop 2: donderdagavond 11 oktober. Onderwerp: twitter en facebook

Workshop 3: donderdagavond 8 november. Onderwerp: gemeentelijke website, Digi-D en fixi-app

Tijden: 19.00 uur – 21.00 uur; plaats: eetlokaal van de ruilwinkel. Kosten: 1 euro p.p. thee/koffie € 1.10

Opgeven bij Carolien Klunder (0644124968) of Fabian Kip (0627420871) 

——————————————————————————————————————————————

Dorpsbelang Tange-Alteveer

donderdag 27 september: kennismaking bestuur Dorpsbelang met interim-burgemeester mevr. Froukje de Jonge. Ook krijgt zij voorlichting in de Ruilwinkel

woensdag 10 oktober: kennismakings-vergadering bestuur Dorpsbelang T-A met wethouder mevr. Goziena Brongers; ook dorpscoördinator mevr. Anneke Boiten is daarbij aanwezig; aanvang 19.30 uur

woensdag 24 oktober: bestuursvergadering in de Drijscheer. Aanvang: 20.00 uur

————————————————————————————————————————————————-

Gemeenteraadsvergadering

maandag 24 september; raadsvergadering in de raadszaal. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om de vergadering van de raad te bezoeken.

Vergaderstukken liggen te inzage in het gemeentehuis. Ze kunnen ook bekeken worden op www.stadskanaal.nl

——————————————————————————————————————————————

Drijscheer

zaterdag 22 september: feestavond in de Drijscheer als afsluiting van de sport-en-spelweek. Thema: de 70-en 80-jaren. Kledij uit die tijd dragen zou leuk zijn, maar niet verplicht. Kaarten bestellen bij de Drijscheer.

Contactpersoon Herman Bekker 06-21894003

——————————————————————————————————————————————

Provincie Groningen ( afdeling Verkeer en Vervoer)

donderdag 4 oktober: bewonersbijeenkomst in de Drijscheer over wegwerkzaamheden die plaatsvinden op de N366. Met name bewoners aan de Veenhofsweg en Poortmanswijk worden persoonlijk uitgenodigd. Ook overige Alteveersters zijn welkom op deze voorlichting.

De bijeenkomst, georganiseerd door gemeente en provincie, begint om 19.30 uur (zie ook bericht onder “nieuws”) 

Overigens krijgen de inwoners van Alteveer al vóór de bijeenkomst huis aan huis informatie over de plannen van de provincie t.a.v. de N366.

Speciaal aandacht voor bewoners die een brief hebben ontvangen: het e-mailadres dat in de brief staat is fout. Het juist e-mailadres waar u uw aanmelding heen kunt sturen is  info@n366veilig.nl

——————————————————————————————————————————————-

Voorlichting aansluiting glasvezelkabel

dinsdag 2 oktober: voorlichting door Mabin in de Drijscheer; aanvang 19.00 uur ( zie ook “nieuws”)

——————————————————————————————————————————————

Afvalcontainers

Het legen van de groene container (daarbij ook plastic zakken) op: donderdag 20 september

Het legen van de grijze container op:  donderdag 27 september

————————————————————————————————————————————————–

Halen van oud papier

Zaterdag 6 oktober wordt er vanaf half negen weer oud-papier gehaald. Voor de bewoners van de Beumeesweg het verzoek: graag de papierdozen aan de zijde van de even huisnummers zetten. Dus aan de kant waar de school staat. Dit scheelt voor de ophalers tijd en natuurlijk is het veiliger. Heel handig is het als u het papier “ingepakt” bij de weg zet.

———————————————————————————————————————————————-

Provincie Groningen ( N366)

Breder maken van N 366 tussen Pekela en Stadskanaal zal plaatsvinden tussen 1 oktober en  3 december; de weg wordt voor maximaal 28 dagen gestremd. 

(zie ook nieuws)

————————————————————————————————————————————————–

CBS De Höchte

Vakantieregeling 2018-2019 / activiteiten / extra vrije dagen

4 oktober: kerk en school

Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober

20 november Studiedag personeel; groep 1 t/m 4 hele dag vrij; groep 5 t/m 8 ’s middags vrij

5 december: Sinterklaas

19 december: Kerst in de klas

Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019

5 februari: Studiedag personeel; groep 1 t/m 4 hele dag; 5 t/m 8 ’s middags vrij

Voorjaarsvakantie: 18 t/m 22 februari 2019

12 april: Koningsspelen

Paasvakantie: 19 t/m 23 april

Meivakantie: 29 april t/m 3 mei

Pinkstervakantie: 30 mei t/m 10 juni

24 juni: studiedag Personeel groepen 1 t/m 4 vrij; groepen 5 t/m 8 ’s middags vrij

Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2019

————————————————————————————————————————————————-

Protestantse gemeente Tange-Alteveer

Kerkdiensten op zondagmorgen; aanvang 9.30 uur, tenzij anders vermeld: 

 23 september: Ds. Lagendijk (Onstwedde) m.m.v. zangkoor “Looft Den Heer”; maandag 24 september (15.30 uur): Ds. Menkveld (huwelijksdienst Govert van Noordennen en Marijke Kamps); 30 september: ds. Verduijn (Sellingen) startdienst.

Tijdens iedere morgendienst is er kinderoppas in het Törfhok. Tijdens de diensten is er voor basisschoolkinderen de Kinderkerk

Törfhok vanaf donderdag 4 oktober Jeugdclub (12 – 15 jaar) Tijd: 19.00 – 20.30 uur

 ————————————————————————————————————————————————

v.v. Alteveer

zondag 23 september (start competitie): Alteveer – JVV   Aanvang 14.00 uur