Over Dorpsbelang Tange-Alteveer

Wij zetten ons in voor

 • Het beoordelen van ideeën, plannen en klachten vanuit het dorp Alteveer (ook wel genoemd Tange-Alteveer) en die onder de aandacht brengen van gemeente, provincie of andere instanties.
 • Het beoordelen van voorstellen vanuit de gemeente, provincie of andere instanties en die onder de aandacht brengen van de bevolking via onze site en via de Schakel het “dorpsblad” voor Alteveer en Onstwedde.
 • Het dorp, waar mogelijk, actief inschakelen bij het formuleren van plannen en beleidsvoornemens, het beoordelen van gemeentelijke beleidsvoorstellen en het realiseren van voornemens die door het dorp worden gedragen.
 • Het overleg voeren over verkeersveiligheid, onderhoud wegen en verlichting, openbaar vervoer, woningbouw, vitaliteit en het in standhouden van de contacten met de gemeente. Een voorbeeld is de voor- en najaarsschouw waarbij door gemeente en Dorpsbelang vastgestelde punten worden bezocht om te zien hoe de situatie daar ter plaatse is. Ook brengt Dorpsbelang tijdens de schouw knelpunten aan de orde die dan bezocht worden.

Dorpsbelang Tange-Alteveer tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderhouden van goede contacten met de bevolking en het vormen van een verbinding tussen het dorp en de gemeente.

Het ontstaan van het dorpsbelang

Voorheen werden contacten tussen bevolking, gemeente en provincie door bestuursleden van Stichting Plaatselijk Belang Tange-Alteveer gelegd. In oktober 2015 hield Plaatselijk Belang op te bestaan. Daardoor was er vanuit het dorp Alteveer geen vertegenwoordiging meer die de nodige contacten onderhield met onder andere de gemeente Stadskanaal. Op initiatief van de Handelsvereniging Alteveer werden Marianne Berndt, Carolien Klunder en Jan Geert Sterenborg in november 2015 gevraagd om een interim-bestuur te vormen dat de belangen van het dorp Alteveer naar buiten toe zou vertegenwoordigen. Dit drietal stemde hiermee in en op 3 februari 2016 werd bij notaris Weggemans in Wedde de Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer notarieel vastgelegd. Deze stichting beoogt onder andere het dorp Alteveer te vertegenwoordigen bij de verschillende instanties. Daarnaast worden ook de ideeën, plannen en klachten vanuit het dorp ingebracht bij de gemeente Stadskanaal en daarbuiten. Kortom alles wat Alteveer betreft op een positieve wijze vertegenwoordigen. Daarbij is inbreng van de bewoners van het dorp belangrijk voor een goede gang van zaken.

Margré de Boer
Voorzitter
 • Beumeesweg 98a, 9661 AK Alteveer
 • 06 - 102 803 05
 • info@dorpsbelangtangealteveer.nl
Wim Schell
 • H√∂chterweg 10, 9661 TJ Alteveer
 • 06 - 504 321 34
 • info@dorpsbelangtangealteveer.nl
Harm Hendrik Speelman
 • Beumeesweg 73, 9661 AB Alteveer
 • 06 - 516 082 48
 • info@dorpsbelangtangealteveer.nl
Jim Bont
 • Alterveersterweg 32 9661TB Alteveer
 • info@dorpsbelangtangealteveer.nl
Harry Kram
 • Beumeesweg 162, 9661 AM Alteveer
 • 06 - 456 11 634
 • info@dorpsbelangtangealteveer.nl
Carla van der Stel
 • Beumeesweg 49
 • 06-29113125
 • info@dorpsbelangtangealteveer.nl