Als u voor deze pagina een bericht wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealtevee


Drijscheer

zaterdag 22 september: als afsluiting van de sport-en spelweek in de laatste week van augustus is er in de Drijscheer een feestavond in de stijl van de 70-80-er jaren. Kledij uit die tijd dragen zou leuk zijn, maar niet verplicht. Kaarten voor deze feestavond zijn verkrijgbaar in de Drijscheer. De avond begint om 20.30 en duurt tot 01.30 uur. 

Contactpersoon Herman Bekker 06-21894003

————————————————————————————————————————————————

Vergadering Dorpsbelang T-A

Woensdagavond 5 september vergaderde het bestuur van Dorpsbelang T-A in de Drijscheer. Daarbij kwamen diverse onderwerpen ter sprake. Enige punten daar uit: op 10 oktober zal wethouder Brongers kennismaken met het nieuwe bestuur. We zullen dan een korte agenda opstellen voor het gesprek. Een van de punten daaruit is de situatie van de kavels aan ’t Steekje. 

Het college en de gemeenteraad van Stadskanaal bezoekt op 14 september (14.00 uur) de Drijscheer. Men wil dan een kijkje nemen in de Ruilwinkel. 

Ook de interim burgemeester van onze gemeente komt met het bestuur van Dorpsbelang T-A  kennis-maken. Dat zal zijn op donderdag 27 september.

De AED die in de Drijscheer hangt is bijvoorbeeld in het weekend niet bereikbaar doordat het gebouw dan is gesloten. We zoeken naar een oplossing.

Wat moet er in de toekomst allemaal gebeuren in ons dorp. Die plannen zullen terecht komen in de projectenagenda. Daarvoor zal er volgend voorjaar een bijeenkomst worden gehouden met bestuurders/leden van verenigingen/ bedrijven en dorpsgenoten over deze projectenagenda. Naar aanleiding van deze uitkomst zal de agenda samen met onze dorpscoördinator Anneke Boiten worden opgesteld.

Verder werd deze vergadering gesproken over uitbreiding van het bestuur hetgeen best moeilijk is. We zullen in de Schakel ook nog een oproep doen. 

Ook kwam het houden van een enquête kwam nog ter sprake.

De volgende vergadering zal zijn op woensdag 24 oktober

————————————————————————————————————————————————-

v.v. Alteveer

De voetbalvereniging Alteveer speelt in het seizoen 2018-2019 in de vijfde klasse van de amateurs van de KNVB. De competitie begint in het weekend van 22 september.

Tegenstanders van Alteveer: Buinen, Buinerveen, De Treffer ’16, EEC, JVV, Pekelder Boys, Roswinkel,

SVBC,Valther Boys, Veelerveen, Weiteveense Boys, Zandpol en Zwartemeeerse Boys.

———————————————————————————————————————————————–

Bewoners bijeenkomst in Drijscheer werkzaamheden N366

De werkzaamheden aan de N366 vinden iets later plaats dan eerst de bedoeling was.  De provincie heeft besloten dat de werkzaamheden plaatsvinden tussen 1 oktober en 3 december; de weg wordt dan voor maximaal 28 dagen gestremd.

De gemeente verwacht dat stremming sluipverkeer over de Veenhofsweg tot gevolg heeft. Daarom heeft zij de provincie verzocht om een bijeenkomst te organiseren.

De bewonersbijeenkomst vindt daarom later plaats dan eerst was gepland. De bedoeling is dat deze op donderdag 4 oktober  in de De Drijscheer wordt gehouden. Aanvang 19.30 uur.

Bewoners aan de Veenhofsweg en Poortmanswijk ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de provincie. De overige inwoners van Alteveer zijn ook van harte welkom. Iedere inwoner van Alteveer en omgeving krijgt  een uitgebreide folder met informatie over de plannen rond de N366.

Speciaal aandacht voor bewoners die een brief hebben ontvangen: het e-mailadres dat in de brief staat is fout. Het juist e-mailadres waar u uw aanmelding heen kunt sturen is  info@n366veilig.nl


Voorlichting aansluiting glasvezelkabel

Het zal niet lang meer duren voor de eerste huizen aangesloten worden. Daarom organiseert Mabin in samenwerking met de stichting een aantal informatieavonden in die gebieden die binnenkort aangesloten worden. 

Voorlichtingspunten zijn o.a.:

– Uitleg over het bouwproces
– Uitleg over installatie

De avonden zijn:
12 september: d’Ekkelkaamp Onstwedde
20 september: Summertime Mussel
2 oktober:        Drijscheer Alteveer
10 oktober:      Boschhuis Ter Apel
31 oktober:      Het Oude Wapen Blijham

Alle avonden beginnen om 19.00 uur

Bewoners die zich al ingeschreven hebben bij Mabin ontvangen een uitnodiging per mail. Maar ook degenen die zich nog willen inschrijven zijn van harte welkom!

——————————————————————————————————————————————-

Fré Wijnholds, wegenwachter in Italië

Fré Wijnholds, zoon van Hendrik en Adrie Wijnholds (garage Wijnholds) geboren en getogen aan de Beumeesweg in Alteveer is dagelijks rond het Gardameer bezig om gestrande Nederlanders weer op weg te helpen. In het leuke artikel van Dagblad van het Noorden worden de activiteiten van Fré beschreven. Daar wordt Fré als

 

—————————————————————————————————————————————–

Zonnepark lijkt er te komen 

Het plan voor een zonnepark dat door overbelasting van het elektriciteitsnet ter ziele leek te gaan is nieuw leven ingeblazen. LC Energy, het bedrijf dat van de gemeente Stadskanaal toestemming heeft om de plannen uit te voeren, gaat in september een subsidieaanvraag doen om zodoende volgend jaar maart in aanmerking te komen voor uitvoering.

Het vleermuizen onderzoek is afgerond en bij de provincie Groningen is overleg geweest over het landschappelijke aspect. De provincie moet daarover haar toestemming geven. Volgens Georg van den Berg wordt het park mooi compact. Binnenkort stuurt hij de tekening rond. 

—————————————————————————————————————————————–

Werkzaamheden Pagecentrum

Sinds een paar maanden wordt er hard gewerkt aan de veranderingen aan het zwembad in het pagecentrum in Stadskanaal. Momenteel wordt het 25-meter bad onderhanden genomen. Behalve het bad zelf verandert de hele ruimte. Volgens het schema zou eind september de deadline zijn. Intussen is 22 oktober de nieuwe streefdatum.

—————————————————————————————————————————————————-

Provincie Groningen (afdeling Verkeer en Vervoer)

Aanpak N366

De voorbereidingen van het verbreden / verdubbelen van de N 366 vanaf Veendam richting Ter Apel zijn afgerond. Er zijn sloten gegraven en gedempt er zijn bomen gekapt en verplant, zodat men de vrije hand heeft tijdens de werkzaamheden. De breedte van de N 366 gaat tussen Pekela en Stadskanaal van 7.50 m. naar 8.60 m. Op 1 oktober 2018 zal worden gestart met de werkzaamheden. Tussen 1 oktober  en 3 december wordt een en ander gerealiseerd. De weg tussen Alteveer en Stadskanaal zal in totaal 28 dagen worden afgesloten. De omleiding zal duidelijk worden aangegeven.

De Provincie waarschuwt de verkeersdeelnemers alvast nadrukkelijk om te letten op de aangepaste snelheden op de diverse trajecten van de N366. 

———————————————————————————————————————————————

Ruilwinkel

Hoe werkt onze ruilwinkel?

U wordt voor € 5,00 deelnemer van onze ruilwinkel. Hiervoor kunt u een jaar lang uw goede tweedehands spullen komen ruilen. U krijgt bij inschrijving gelijk 5 ruilpunten. Uw ingebrachte spullen worden gewaardeerd tegen punten. Uw saldo wordt bijgehouden in een computer. U kunt direct of op een later tijdstip spullen uit onze winkel weer meenemen. Ook op de spullen in de winkel staan punten vermeld. U kunt kleding (max. 5 per keer), huishoudelijke artikelen, kleine elektrische apparaten, spelletjes, speelgoed, lampen, boeken (max. 5 per keer), CD’s (max. 5 per keer), etc. komen ruilen. Grotere zaken, zoals meubels kunnen we niet in de winkel zelf plaatsen, maar op ons prikbord kan dit door middel van een foto wel worden geruild. We nemen geen tv’s, computers, beeldschermen, knuffels, beddengoed en lingerie in. Verder moeten de spullen schoon, heel, compleet en werkend zijn. We willen een winkel zijn, geen rommelmarkt.

Komt u ook eens gezellig een kijkje nemen?

————————————————————————————————————————————————-

 Kavels aan ’t Streekje

 

Op de website van de gemeente Stadskanaal staan de locaties van bouwkavels in de gemeente Stadskanaal

Hopelijk vindt de gemeente het belangrijk dat de Blauwe Kamer een invulling krijgt en is ze enigszins coulant t.a.v. bouwplannen van belangstellenden, zodat daardoor geen belemmeringen ontstaan. 

Op dit moment is er een aantal gegadigden.

 

—————————————————————————————————————————————————