Als u voor deze pagina een bericht wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl

————————————————————————————————————————————-

Europese verkiezingen in Alteveer

In de Drijscheer konden inwoners van Alteveer op donderdag 23 mei kiezen voor het Europees Parlement. De opkomst was beduidend minder dan de landelijke, ongeveer 28 %. Het tellen ging daardoor ook beduidend snel. In een uur waren de stemmen geteld. Daarbij bleek dat het CDA als grootste uit de bus kwam, gevolgd door de PvdA en Forum voor Democratie. 

Zondag volgt landelijk de uiteindelijke uitslag.

————————————————————————————————————————————

Langer thuis wonen, hoe doe je dat veilig?

Tijdelijk advies voor senioren, mantelzorgers en zorgprofessionals in Stadskanaal
Langer veilig thuis wonen, daarover kunt u op 3, 4, en 5 juni gratis advies krijgen
in Stadskanaal. Brandweer Groningen opent daar namelijk een tijdelijke pop-up store samen met
Noorderpoort, Meander, Welstad, gemeente Stadskanaal en Vegro. Of het nu gaat om alarmering,
snelle signalering bij brand of praktische hulp bij het opstaan uit een stoel, u ziet het allemaal in
buurtcentrum Maarswold.

————————————————————————————————————————————-

Diverse afsluitingen tussen Veendam-Nieuwe Pekela

Het wegvak van 24 – 27 mei is afgesloten voor het verkeer wegens werkzaamheden. Vanaf 27 mei blijven diverse op-en afritten bij Veendam, Pekela en bij Pekela-Zuid dicht. Er gelden daardoor wel langere omleidingsroutes.

—————————————————————————————————————————————-

Bestuursvergadering Dorpsbelang T-A

Bij deze vergadering op 6 mei in de Drijscheer was  Erik van Spijker, ambtenaar ruimtelijke ordening, van de gemeente Stadskanaal aanwezig. Hij deelde mee, dat het plan Blauwe Kamer was veranderd. Kavels zijn anders ingedeeld en verkleind. Als er volgend jaar juli niets is verkocht, wordt de bouwbestemming van deze locatie verwijderd.

Greep uit de agenda:

Bijeenkomst: op 3 of 5 september wordt samen met Welstad een avond in de Drijscheer georganiseerd voor alle inwoners.

AED: Dorpsbelang probeert te regelen dat de AED die nu in de hal van de Drijscheer hangt buiten komt te hangen in een speciale kast.

Optocht: we ondersteunen het initiatief voor een optocht op 5 mei 2020. Dan is de de bevrijding 75 jaar geleden.

Schouw: die is geweest. Ingediende verzoeken om tijdens de schouw te melden aan de ambtenaren worden per mail aan desbetreffenden beantwoord.

Refaja; in mei/juni komt er een voorlichtingsbijeenkomst voor Alteveer,  Onstwedde, Mussel,  en Vledderveen

Monument: er wordt een financiële bijdrage  verstrekt aan de restauratie van het oorlogs-monument op de begraafplaats.

Afscheid Jan Geert Sterenborg: dank aan Jan Geert, het bestuur ziet hem met pijn in het hart vertrekken!

Volgende vergadering op maandag 24 juni                 (Drijscheer 19.30 uur)

———————————————————————————————————————————–

Voorjaarsschouw in Alteveer

Dinsdagmorgen 30 april is de jaarlijkse voor-jaarsschouw in Alteveer gehouden. Ambtenaren met leden van het bestuur van Dorpsbelang Tange-Alteveer gingen het dorp rond om vastgelegde schouwpunten te bezoeken en te beoordelen. Ook konden inwoners van Alteveer zelf punten aandragen die zij veranderd zouden willen zien. Op deze morgen werden o.a. de bomen aan de Iepenlaan bekeken. Genoemd werd de overlast die de bomen geven bij het vallen van de “bladeren”. Duidelijk is, dat de gemeente de bomen niet kapt. De lantaarnpalen aan de Lindenstraat waren ook volgens de ambtenaren smerig; er zou actie worden genomen. De palen langs de Keiweg worden ook aangepakt en wellicht vervangen. De bermen van de Alteveersterweg worden binnenkort aangepakt. Ook de Grootstukkerweg kwam weer aan de orde. Of daar actie op wordt genomen is nog niet bekend.

——————————————————————————————————————————-

Voorbereiding bevrijdingsoptocht 2020

In 2020 is het op 13 april 75 jaar geleden dat Alteveer werd bevrijd van de Duitse overheersing. Zoals “gebruikelijk” ligt het in de bedoeling dat er ook in 2020 een optocht ter ere van die bevrijding wordt georganiseerd. Daarvoor is al een eerste vergadering gehouden. De actieve werkgroep van vijf jaar geleden heeft de draad weer opgepakt. 

——————————————————————————————————————————

Geschiedenis van het oorlogsmonument

Zowel de school, die het monument heeft geadopteerd, als Dorpsbelang T-A zijn benieuwd naar de geschiedenis van het monument. Wie namen het initiatief voor plaatsing. Wie maakte de tekening. Waar kwamen de materialen vandaan. Kortom wie weet van dit alles het verhaal? Graag reactie naar Jan Geert Sterenborg 0646038348

 

———————————————————————————————————————————-

Playbackshow 2019

In de Drijscheer Keiweg 1 Alteveer wordt op zaterdag 31 augustus een playbackshow gehouden.

Opgave  tot 22 augustus (jong, oud, met collega’s, buren, vrienden uit Alteveer of Onstwedde enz.)

bij Monica Boskers. Dat kan via: monicaboskers@gmail.com 

—————————————————————————————————————————————–

Zonnepark; bericht van de gemeente

LC Energy heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het
realiseren van een zonnepark aan de noordkant van Alteveer. 
De aanvraag is getoetst aan het geldende bestemmingsplan ‘Onstwedde, Alteveer en Mussel’. De aanvraag past niet in het bestemmingsplan omdat het beoogde gebruik niet past in de bos- en groenbestemming van de percelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft afgewogen of er medewerking verleend kan worden aan het afwijken van het bestemmingsplan.

Hiertoe heeft LC Energy een ruimtelijke onder-bouwing ingediend, waarmee is aangetoond
dat er sprake is van een goede landschappelijke inpassing en een goede ruimtelijke ordening. Het college van burgemeester en wethouders staat in
principe positief tegenover het afwijken van het bestemmingsplan.

In de visie “Stadskanaal op zon” die de gemeenteraad in maart 2018 heeft
vastgesteld is bepaald dat voor locaties in het landelijk gebied, door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet worden afgegeven, voordat een omgevingsvergunning kan worden verleend. Deze aanvraag valt
hieronder en daarom heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad van Stadskanaal gevraagd om een ontwerp VVGB te verstrekken. Na ontvangst van de ontwerp VVGB kan de procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan worden gestart.
Het raadsvoorstel voor het afgeven van een ontwerp VVGB wordt naar verwachting op 27 mei 2019 besproken in de gemeenteraad.
Als u wilt inspreken bij de raad kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 0599 – 631 631 of door een e-mail te sturen naar griffie@stadskanaal.nl.

Aanmelden kan tot uiterlijk één uur voor het begin van de vergadering. 

De gemeenteraad besluit vervolgens wat met de informatie wordt gedaan.
De heer M. de Heer geeft des gewenst meer info.  De gemeente is van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch te bereiken via het nummer 0599 631 631. 

——————————————————————————————————————————

De tekening van het zonnepark. Op twee plaatsen: een gedeelte in het bos, waarbij de panelen zover mogelijk achterin worden geplaatst en een kleiner gedeelte op het terrein achter de grote AVEBE-silo. 

Intussen is er een energiecoöperatie opgericht onder de naam Groningsgroen (http://groningsgroen.org). Oprichters van deze energiecoöperatie hebben als doel om Alteveer en omgeving energie-neutraal te maken met duurzame energie van o.a. het zonnepark. Meer info bij Harry Kram, harry@groningsgroen.org.

——————————————————————————————————————————–

Sluismuur Poortmanswijk gerestaureerd

De sluismuur van Poortmanswijk die aan erosie onderhevig was is gerestaureerd. In 2016 deed Dorpsbelang een beroep op het waterschap Hunze en A om de sluis aan te pakken. Dit werd beloofd voor 2019 en inderdaad kwamen metselaars om de muur te restaureren. Toen een en ander nog niet was ingevoegd, stak de kleur van de stenen nogal af bij de bestaande. In ieder geval is het geheel mooi opgeknapt en het verschil in kleur zal na verloop van tijd vervagen.

——————————————————————————————————————————————–

Buurtzorg en Drijscheer samen voor de zorg

Buurtzorg Alteveer organiseert in samenwerking met MFC “de Drijscheer” een evenement waarbij de zorg centraal staat. Samen met verschillende lokale ondernemers en disciplines hebben wij voor u een zorgmarkt georganiseerd op 15 juni van 11.00 uur t/m 16.00 uur. Wij hopen u op dit gezellige en informatieve evenement  te mogen kennis laten maken met diverse aspecten rondom de zorg en uw gezondheid, waarvan u mogelijk nog niet op de hoogte bent. Wij van Buurtzorg team Alteveer nodigen u hierbij van harte uit om een kijkje te nemen bij onze zorgmarkt.

Toegang is gratis, en aan het vermaak voor de kinderen is ook gedacht.

Wij verwelkomen u graag op 15 juni vanaf 11:00 bij MFC “de Drijscheer” in Alteveer. De zorgmarkt zal in en om “de Drijscheer” plaatsvinden.
Voor overige informatie kunt u een e-mail sturen naar alteveer@buurtzorgnederland.com, of telefonisch contact opnemen 06-13763985
Adres: Keiweg 1 te Alteveer.

———————————————————————————————————————————-

Beelden aan de Poortmanswijk

Oud-inwoner Harm Jan Oortwijn (50) geboren en getogen aan de Poortmanswijk 15 heeft een tweetal beelden gemaakt die hij graag bij de sluis van de Poortmanswijk zag geplaatst. Harm Jan woont met zijn gezin in Dronten en werkt in Milaan (Italië).

Hij heeft toestemming van waterschap A-en Hunze om de beelden te plaatsen. Helaas heeft de welstandscommissie van de gemeente een negatief advies gegeven. 

Harm Jan Oortwijn is na de afwijzing in gesprek gegaan met o.a.  de gemeente om nog eens te spreken over de plaatsing van de beelden. Momenteel is Harm Jan op vakantie in Australië. Na zijn terugkomst heeft hij ongetwijfeld nieuws over bovenstaande.

Op de foto een van de twee beelden.

—————————————————————————————————————————————–

v.v. Alteveer

De voetbalvereniging Alteveer speelt in het seizoen 2018-2019 in de vijfde klasse van de amateurs van de KNVB. 

Tegenstanders van Alteveer: Buinen, Buinerveen, De Treffer ’16 (Exloërmond), EEC (Ees, Eesergroen Combinatie), JVV (Jipsingbourtange), Pekelder Boys (Nieuwe Pekela), Roswinkel, SVBC (Barger Compascuum),Valther Boys, Veelerveen, Weiteveense Boys, Zandpol en Zwartemeerse Boys. De laatste drie verenigingen liggen in de gemeente Emmen.

23 septemberAlteveer – JVV;  6 – 2

30 september: EEC (Ees ) – Alteveer;  4 – 2

7 oktober: Veelerveen – Alteveer; 0 – 3

14 oktober: Alteveer – Roswinkel; 4 – 2

21 oktober: Alteveer – Pekelder Boys; 2 – 1

28 oktober: Zandpol – Alteveer; 1 – 7

4 november: Alteveer – De Treffer 16; 5 – 0

18 november: Buinerveen – Alteveer; 1 – 3

25 november: Alteveer – Valther Boys; 1 – 2

2 december: Zwartemeerse Boys – Alteveer; 0 – 2

9 december: Alteveer – SVBC; 4 – 1

20 januari: Alteveer – Weiteveense Boys (afgelast)

03 februari: Alteveer –  Buinerveen; 6 – 2

10 februari: JVV – Alteveer; 0 – 10

17 februari: Alteveer – EEC; 3 – 0

24 februari: Buinen Alteveer; 4 – 4

10 maart: Pekelder Boys – Alteveer; 6 – 0

17 maart: Alteveer – Zandpol; afgelast

24 maart: Weiteveense Boys – Alteveer; 1 – 2

31 maart: De Treffer 16 – Alteveer; 1 – 3

7 april: Alteveer – Buinen; 5 – 3

14 april: SVBC – Alteveer; 4 – 2

22 april: Alteveer – Zwartemeerse Boys; 2 – 4

28 april: Alteveer – Weiteveense Boys; 1 – 4 

09 mei: Alteveer – Zandpol; 9 – 2

12 mei: Valther Boys – Alteveer; 2 – 2

26 mei: Roswinkel – Alteveer

———————————————————————————————————————————————–

Kavels aan ’t Streekje

Op de website van de gemeente Stadskanaal staan de locaties van bouwkavels in de gemeente.

Erik van Spijker, ambtenaar ruimtelijke ordening van de gemeente Stadskanaal heeft op de vergadering van Dorpsbelang T-A op 6 mei jl. de wijziging in de plannen van de kavelverdeling uitgelegd. De kavels zijn kleiner van oppervlak en er komen minder in de verkoop. Overigens moet voor 1 juli 2020 iets verkocht zijn in de Blauwe Kamer. Als dat niet het geval is gaat de woon-bestemming van de Blauw Kamer eraf. Betekent wel een financiële strop voor de gemeente. Dorpsbelang vindt wel dat de gemeente zich,wat de pr van de kavels betreft, onvoldoende heeft ingespannen.