Als u voor deze pagina een bericht wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl

————————————————————————————————————————————-

Vergadering Dorpsbelang Tange-Alteveer 

Uit de bestuursvergadering van Dorpsbelang op 21 januari werden ondermeer de volgende punten besproken.

EVENEMENTENTERREIN

Er zijn met verschillende partijen afspraken gemaakt over activiteiten op het terrein.

Het voorlopige jaarprogramma ziet er als volgt uit:

18 januari: Midwinterwandeltocht

4, 10 en 11 april: Muziekfeesten

17 april: Koningsspelen

5 mei: Bevrijdingsoptocht

6 mei: Scootmobiel middag

19 mei: Ontvangst college van B &W van Stadskanaal

11 juli: Trekkertrek [mogelijk een week vroeger]

10 augustus: Kinder sport -en spelweek

23 augustus: Jaarmarkt

Het skeeleren gaat naar verwachting gewoon verder zoals andere jaren. Mogelijk komen er meer activiteiten bij.

We zijn nog bezig om het aantal reclameborden op het terrein uit te breiden. Hiermee kunnen de kosten worden bestreden en kunnen we hopelijk de diverse activiteiten aantrekkelijk houden voor de bezoekers.

Inmiddels hebben we al 7 ondernemers gevonden die ook een bord willen plaatsen: Arjans Haardhout, Garage Niemeijer, Gasterij Natuurlijk, LC Energy (de oprichter van het zonnepark), grondverzetbedrijf Hendrik Speelman, Boels autodemontage en Kramtechniek. We blijven verder zoeken naar gegadigden, hopelijk kunnen nieuwe belangstellenden voor een reclamebord naar ons worden doorverwezen.

OORLOGSMONUMENT

Het monument op de begraafplaats is aan een opknapbeurt toe. Dorpsbelang werkt hier graag aan mee, samen met gemeente en cbs De Höchte. Er is in november huis aan huis een brief bezorgd waarin we oproepen om het project financieel te steunen omdat er veel geld voor nodig is. Tot heden (21 januari) is er € 1.765 binnen gekomen.

We gaan voorlopig nog door met het ophalen van bijdragen, ook de school heeft acties op de planning staan. Zo is er in januari en februari een statiegeldflessenactie (kunnen ingeleverd worden in de container op het plein.)

Storten kan nog steeds: u kunt dit doen op rekening NL15RABO0166996343 van Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer onder vermelding van “Oorlogsmonument”.

Mocht het benodigde bedrag niet (helemaal) bijeen worden gebracht dan kiezen we voor een kleinere restauratie, u hoeft dus niet bang te zijn dat we het geld voor andere doelen gaan gebruiken. In onze boekhouding wordt dit apart bijgehouden zodat volledige verantwoording kan plaatsvinden.

PROJECT AUTO-MAATJE

We hebben al gemeld dat er waarschijnlijk mensen in Alteveer zijn die zo nu en dan graag vervoerd zouden worden in de regio, bijvoorbeeld om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan of om boodschappen te doen. Omdat een taxi vaak te duur is en omdat er weinig openbaar vervoer is kan dit een flink probleem zijn. Wij willen eventueel samen met Welstad een systeem opzetten waarbij deze ritten mogelijk worden tegen lage kosten.

Het idee is dat er een groep vrijwilligers met eigen auto wordt gevormd die zo nu en dan een ritje maken tegen een redelijke vergoeding. Voordat we dit gaan opzetten willen we graag weten hoe groot de belangstelling hiervoor is.  Als u belangstelling heeft horen wij het alsnog graag. Ook als u bereid bent zelf zo nu en dan een rit te verzorgen horen we dat graag. Indien reacties uitblijven gaan we niet verder met dit initiatief.

OPENBAAR VERVOER

Onze oproep om de behoefte aan een rechtstreekse buslijn naar Veendam bij ons te melden heeft tot heden ca. 40 meldingen opgeleverd. U kunt zich nog melden bij Leendert Lenz, telefoon 0622 244949 of l.h.lentz@ziggo.nl.

NL DOET

We hebben ons aangemeld bij het Oranjefonds met een klus in het kader van NL doet. Het is de bedoeling dat we op 14 maart een schoonmaakactie houden op en rond het evenementen terrein. Hopelijk krijgen we hiervoor ook een bijdrage in de kosten. De werkzaamheden die we, samen met vrijwilligers uit het dorp, willen verrichten zijn:

Snoeien en onkruid verwijderen op het terrein, schoonmaken stroomkasten, rommel opruimen; schoonmaken speeltoestellen Veenhofsweg, zwerfvuil opruimen omgeving evenementen terrein.

We hopen dat er voldoende vrijwilligers willen meedoen. We denken aan een stuk of 15 mensen.

WEBSITE

Er komt een nieuwe website ter vervanging van de huidige die niet meer voldoet aan de moderne inzichten. We willen op deze site alle verenigingen, stichtingen en bedrijven uit Alteveer en directe omgeving een plek geven indien ze dit wensen. Op die manier kan een geïnteresseerde heel gemakkelijk zien wat er allemaal in Alteveer speelt en te doen is. Bovendien is het dan makkelijker om een totaal agenda te presenteren van alle geplande activiteiten.

AED’s

Er zijn nu in Alteveer 2 AED’s aan de openbare weg te weten bij Bouwbedrijf Speelman en bij snackbar Het Stoepje, allebei gelegen aan de Beumeesweg. We zijn beide ondernemers erkentelijk voor hun bijdrage aan de veiligheid van ons allen!

DARTS VOOR DE JEUGD

We kregen een verzoek van de beheerder van de Drijscheer om een financiële bijdrage aan het opzetten van een Dartclub. De bedoeling is dat een aantal jongeren vanaf 16 jaar de gelegenheid krijgen om regelmatig een potje te darten in de Drijscheer. Hiervoor zijn materialen nodig.

We hebben besloten om een bijdrage te geven van € 250, 00

EVEN VOORSTELLEN ONS NIEUW BESTUURSLID: JIM BONT

Ik ben geboren op 20 januari 1971 te Alteveer. In de periode van 1998 t/m 2013 ben ik verhuisd naar Pekela en sinds 2013 weer teruggekeerd naar Alteveer.

Getrouwd met Anita; we wonen samen met onze 5 kinderen aan de Beumeesweg 177, vanaf maart/april gaan we verhuizen naar elders in Alteveer.

Ik ben werkzaam bij SPIE Nederland B.V. Industry Services als Projectleider/coórdinator en Inspecteur laagspanningsinstallaties. Mijn hobby’s zijn het verzamelen en sleutelen aan oldtimer bromfietsen, op de sportschool ben ik ook regelmatig te vinden met mijn vrouw Anita.

Sinds kort ben ik toegetreden tot het bestuur Dorpsbelang Tange- Alteveer en op deze wijze wil ik me graag inzetten voor het welzijn van ons dorp en vooral een fijne samenwerking met elkaar. Met vr. gr. Jim Bont

MIDWINTERWANDELTOCHT

Op 18 januari is de Midwinterwandeling gehouden. Na de opheffing van de Handelsvereniging die de tocht altijd organiseerde heeft Dorpsbelang de activiteit overgenomen. Gelukkig hebben alle vrijwilligers die voorheen meehielpen ook dit jaar hard gewerkt om er een succes van te maken. Helaas was het weer dit jaar niet wat we wensten, tijdens de tocht regende het flink. Desondanks hebben we een plezierige wandeling gehad met tussentijds en na afloop lekkere drankjes en hapjes. Alle deelnemers en vrijwilligers: bedankt en hopelijk tot volgend jaar!

WIJ ZIJN ER VOOR U!

Laat ons weten wat wij voor u kunnen doen. Wat gaat er niet goed (genoeg) in Alteveer, welke onderwerpen gaan u aan het hart? Heeft u een leuk idee? Bent u bereid om ons een handje te helpen, bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten op het SMEA terrein?

Meld het via info@dorpsbelangtangealteveer.nl of wimschellsenior@gmail.com of telefoon 0650 432134.

———————————————————————————————————————————————

Midwinterwandeltocht Alteveer

Op zaterdag 18 januari 2020 organiseerde Dorpsbelang de zo langzamerhand traditionele Midwinterwandel-tocht. Er deden 154 wandelaars aan mee. Het weer gooide wat roet in het eten, want het regende af en toe.

Leden van muziekvereniging Excelsior zorgden voor een gezellige thuiskomst voor de wandelaars.

—————————————————————————————————————————————

Bevrijdingsoptocht 5 mei

Op 5 mei aanstaande wordt er een bevrij-dingsoptocht georganiseerd in Alteveer. Deze optocht zal in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrede.

De optocht zal door de straten van Alteveer gaan en maakt ook een lus door Onstwedde. De opening van de optocht zal om 10.00 uur plaatsvinden op het evenemententerrein in Alteveer. Aansluitend zal het startsein worden gegeven.

Mensen die aan de optocht willen deelnemen dienen zich schriftelijk op te geven door middel van het inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is te vinden op de face-bookpagina van ‘Bevrijdingsoptocht Alteveer’.

 https://www.facebook.com/BevrijdingsoptochtAlteveer/

——————————————————————————————————————————————

Alteveerster  “Knoalster van het jaar 2019”

Op de nieuwjaars-receptie van de gemeente Stadskanaal werd ook de Knoalster van het jaar bekend gemaakt. Burgemeester mevr. Froukje de Jonge maakte de winnaar bekend middels het openen van de officiële envelop die haar was overhandigd door notaris mevr. Bep Bergman. Van de vijf genomineerden werd Marjan ten Seldam uit Alteveer de “Knoalster van het jaar 2019”. Marjan kreeg als cadeau een sieraad beschikbaar gesteld door de fa. Luitjens uit Musselkanaal.

———————————————————————————————————————————-

Vrijwilligers gezocht voor onderhoudsklusjes

Een maal per maand gaat een groepje vrijwilligers een paar uur aan de slag op het evenemententerrein. Denk dan aan licht snoeiwerk, wat onkruid trekken, rommel opruimen en dergelijke. Natuurlijk wordt tussendoor een bakje koffie gedronken en wordt er gepraat over van alles wat er speelt in het dorp en daarbuiten.

Omdat het groepje geleidelijk wat kleiner is geworden zouden we graag nieuwe mensen verwelkomen die willen meehelpen.

Interesse? Bel of mail Leendert Lenz, tel. 0622 244949, l.h.lentz@ziggo.nl

————————————————————————————————————————————–

Muziekfeesten op evenementen-terrein

Voor het eerst in het bestaan van het evenemententerrein worden er op 3, 4, 10 en 11 april muziekfeesten gehouden. Gratis tickets zijn vanaf 15 januari verkrijgen. Nadere info volgt.

———————————————————————————————————————————-

Het oorlogsmonument

Het monument verkeerd in een slechte staat. Reparatie van het geheel is een kostbare zaak. Er is 13 november overleg geweest tussen de gemeente, Dorpsbelang en cbs De Höchte (die het monument adopteerde in 1986). Er is in november een  huis-aan-huis- brief bezorgd waarin werd opgeroepen om het project financieel te steunen omdat er veel geld voor nodig is. Er kan nog gestort worden op NL15RABO0166996343 van Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer. Eind december was er ongeveer 1700 euro gestort.

In januari en februari houdt cbs  De Höchte een flessenactie. Op het plein is de mogelijkheid de statiegeldflessen in te leveren in een container.

————————————————————————————————————————————–

Zonnepark in Alteveer 

De vergunning voor de aanleg van een zonnepark is afgegeven. Hiertegen is door één persoon bezwaar aangetekend. Daardoor loopt een en ander vertraging op. In 2021 zal het zonnepark een feit zijn.

———————————————————————————————————————————

v.v. Alteveer

De voetbalvereniging Alteveer speelt in de vijfde klasse D van de amateurs van de KNVB.  Tegenstanders zijn Groningse clubs.

Trainer Johan Postma die momenteel aan zijn tweede seizoen bezig is bij Alteveer zal ook in de competitie 2020/2021 zijn werkzaamheden verlengen. 

Competitie:

zondag 6 oktober: Meeden – Alteveer  1 – 2

zondag 13 oktober: Alteveer – Usquert 6 –1

zondag 20 oktober: WEO – Alteveer 1 – 2

zondag 27 oktober: Alteveer – Drieborg 5 – 1

zondag 3 november: Woltersum – Alteveer 3 – 5

zondag 10 november: Alteveer – Kloosterburen 10 – 0

zondag 24 november: Froombosch – Alteveer 0 – 6

zondag 1 december: Alteveer – Nieuweschans 4 – 2

zondag 8 december: DWZ – Alteveer 4 – 2

zondag 15 december: BNC – Alteveer 3 – 2

op dit moment is er een winterstop

Zondag 26 januari: Alteveer – Thos

Zondag 2 februari: Drieborg – Alteveer

———————————————————————————————————————————————–

 

———————————————————————————————————————————–

Kavels aan ’t Streekje

Zie voor verdere informatie de site van de gemeente Stadskanaal.

 

——————————————————————————————————————————————–