Als u voor deze pagina een bericht wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl

—————————————————————————————————————————————–

Nieuwe locatie inloopspreekuur Welstad Alteveer

Het inloopspreekuur van Welstad Alteveer is voortaan in een nieuwe locatie namelijk basisschool cbs De Höchte (Beumeesweg 102). Iedere woensdag-morgen van 10.00 – 11.30 kan men hier terecht om allerlei vragen te stellen aan een medewerker van Welstad.

Het kan gebeuren dat je even niet goed in je vel zit of dat je in een situatie komt waar je wel wat hulp kunt gebruiken. Als je een vraag hebt waar je zelf of met behulp van vrienden of familie niet uit komt, kun je terecht bij een medewerker van Welstad tijdens het spreekuur. Dit kan bijv. gaan over opgroeien en opvoeden, gezondheid, eenzaamheid, echtscheiding of geld. Samen met jou kijken we dan naar wat je nodig hebt. 

Dat kan met:

Gea Timmer, buurtmaatschappelijk werker 06-15867319  g.timmer@welstad.nl

Milena Oldenziel, buurtwerker 06-36010610 m.oldenziel@welstad.nl

Arnesto Ovaa,buurtwerker sport 06-36557701 a.ovaa@welstad.nl

———————————————————————————————————————————–

Openbaar vervoer

Reactie Dorpsbelang op antwoord van bureau openbaar vervoer Groningen/Drenthe over rechtstreekse verbinding  vanuit de dorpen naar Veendam

Geacht Bestuur van bureau OV Groningen, Drenthe,

Hierbij even de reactie van ons als Dorpsbelang Tange-Alteveer en de bewoners uit Onstwedde en Alteveer op uw afwijzing betreft busverbinding vanuit de dorpen Vlagtwedde, Onstwedde en Alteveer naar Veendam.

Wij betreuren dat ons verzoek van een rechtstreekse verbinding geen doorgang kan vinden terwijl er veel belangstelling voor bestaat.

Ook in overweging genomen dat de trein verbinding naar Stadskanaal (een van de drie projecten) waarschijnlijk  op losse schroeven komt te staan vanwege de tekortkomingen bij het project Here Poort te Groningen zoals we hebben kunnen lezen in de media.

Dat de beslissing over de rechtstreekse verbinding vanuit Vlagtwedde naar Veendam in een nieuw te ontwikkelen netwerk nog twee jaar gaat duren  is zeer spijtig temeer daar nu juist veel belangstelling voor is.

Dit is onze mening zoals verwoord.

Groetend, L.H.Lentz

Bestuurslid Dorpsbelang Tange-Alteveer

                                                          ——————————

Geachte heer Lentz,

 Via de gemeente Stadskanaal kwam bij ons uw reactie op 1 juli j.l. binnen op de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2021. Namens Dorps belang Tange Alteveer geeft u aan dat er behoefte is aan een buslijn die de dorpen rechtstreeks verbindt met Veendam station. Ruim 50 inwoners geven aan daar behoefte aan te hebben.

 Gelet op recente gebruikscijfers (met de inmiddels opgeheven lijn 71) met het OV tussen de dorpen en Veendam is het jammer dat de door u gemeten vervoerbehoefte zich in het verleden onvoldoende heeft gemanifesteerd. Uw wens moeten wij ook afwegen tegen de nadelen voor bestaande reizigers die nu gebruik maken van lijn 14 van/ naar Stadskanaal. In de huidige situatie zien wij daarom geen aanleiding om aan uw wens te voldoen.

 In 2025 wordt waarschijnlijk het spoor doorgetrokken van Veendam naar Stadskanaal. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden voor het OV in Oost-Groningen. Om hier als OV- bureau goed op in te kunnen spelen onderzoeken wij op dit moment binnen een her te ontwikkelen netwerk ook de mogelijkheid van een rechtstreekse verbinding tussen Vlagtwedde en Veendam. Zoals het er nu voor staat schatten wij in daar binnen twee jaar duidelijkheid over te kunnen geven.

 Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 Met vriendelijke groet,

Secretariaat

——————————————————————————————————————————————

Ruilwinkel weer open 

De Ruilwinkel is open op maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur en donderdag van 13.00 tot 20.00 uur en natuurlijk de laatste zaterdag van de maand.Wel hanteren we nog steeds de 1.5 meter afstand en volgt u de regels van de ruilwinkel. 

——————————————————————————————————————————————-

Zonnepark

Dorpsbelang ontving een verzoek van Rob van Hoof om onderstaand bericht op onze site te plaatsen. Gezien het belang voor het dorp hebben we hiermee ingestemd. De inhoud van het bericht valt niet onder onze verantwoordelijkheid.

We’ zijn enkele inwoners uit Alteveer die vinden dat winsten die het zonnepark maakt ook voor een deel ten goede moeten komen aan het dorp Alteveer en haar inwoners. Dit om te voorkomen dat alle winsten naar een buitenlandse partij zouden gaan.

 Daarom hebben we bij de gemeente ervoor gezorgd dat 30% van het eigendom van het park moet worden overgedragen aan een stichting. 

De winst van de stichting zal volledig gebruikt gaan worden om projecten in en voor het dorp te financieren/subsidiëren. Hierbij kunt u denken aan financiële ondersteuning van verenigingen en projecten die voor de inwoners van ons dorp iets betekenen. Denk hierbij onder andere aan de Sinterklaasintocht, versieringen, dorpsfeesten, uitstapjes voor kinderen/ouderen.

Maar nog veel meer natuurlijk!

 Ook zullen we een wandelpark laten aanleggen tussen het zonnepark en de Beumeesweg. In het najaar zal begonnen worden met de aanpassingen in het bos. Het zonnepark zelf wordt volledig omheind met struiken, zodat het na enige tijd vrijwel onzichtbaar zal zijn.

 Mensen uit Alteveer kunnen straks bij de stichting aandeelcertificaten aanschaffen in het zonnepark. Hiermee krijgt men dan elk jaar rente uitbetaald (meer dan bij de bank), plus een variabele winstuitkering op basis van de gemaakte winst.  

Met energiebedrijven die de stroom van ons zonnepark gaan kopen, willen we afspraken maken dat inwoners van Alteveer bij die bedrijven korting krijgen op hun stroomrekening.

En bij de bouw van het zonnepark zullen we aan inwoners van Alteveer de mogelijkheid bieden om zonnepanelen met korting te bestellen voor eigen gebruik (op uw eigen dak).

 Naast dit alles storten we 75.000 euro in het Gebiedsfonds van de gemeente Stadskanaal. Hieruit kan iedereen subsidie aanvragen voor ‘duurzame projecten’. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Stadskanaal. Bij de gemeente kunt u meer informatie krijgen over de mogelijkheden van subsidie voor uw project.

Kortom, het zonnepark zal ervoor zorgen dat er geld komt voor allerlei zaken in Alteveer en dat ons dorp en haar inwoners flink kunnen meeprofiteren van de winsten van het park!

 Wij houden u vanaf nu op de hoogte van de voortgang.

Rob van Hoof

—————————————————————————————————————————————-

Onderhoud oorlogsmonument op lijst onderhoud kunstwerken?

 

Aan de gemeente is gevraagd om het monument op te nemen in de lijst van te onderhouden kunstwerken waarvoor nieuw beleid in de maak is. Op die manier kan het monument ook door toekomstige generaties worden bezocht.

————————————————————————————————————————————

Bestuur Dorpsbelang Tange-Alteveer 

Bestuursvergadering dinsdag 6 oktober.

——————————————————————————————————————————————