Als u voor deze pagina een bericht wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl


Enquête Alteveer

In week 45 kregen dorpsbewoners van Alteveer via een inlegvel in de Schakel de enquête over het dorp. Daarin worden vijf vragen gesteld:

-Wilt u maximaal vier zaken noemen die u positief vindt in Alteveer?

-Wilt u maximaal vier zaken noemen die u negatief vindt in Alteveer?

-Wat verwacht u van de Stichting Dorpsbelang?

-Heeft u verder nog opmerkingen die voor het dorp van belang kunnen zijn?

-Bent u bereid om als vrijwilliger mee te werken met ons, bijv. als bestuurslid? Zo ja graag uw naam en    telefoonnummer of mailadres vermelden.

Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer ( info@dorpsbelangtangealteveer.nl)

De ingevulde enquête kan ingeleverd worden op Beumeesweg 104 of op Höchterweg 10 of via het mailadres van Dorpsbelang.

——————————————————————————————————————————————

Sinterklaas komt in Alteveer

 

Zaterdag 24 november komt Sinterklaas met een aantal van zijn Pieten naar Alteveer. Vanaf 9.30 uur zullen de Pieten door het dorp rijden. Uiteindelijk wordt er gestopt bij de Drijscheer die om 10.15 uur open is. Alle kinderen zijn daar van harte welkom en krijgen allemaal een cadeautje van de Sint.

 

———————————————————————————————————————————————-

Inloopbijeenkomst gemeente Stadskanaal in Onstwedde

Op 27 november organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in d’Ekkelkaamp in Onstwedde. Deze bijeenkomst duurt van 16. 00 – 19.30 uur.

Er wordt informatie verstrekt over: 

-het scheiden en beperken van afval;

-het verkeer- en vervoersplan (waar zitten verkeersknelpunten)

-de omgevingsvisie (over de kernwaarden van de verschillende deelgebieden van de gemeente)

-de blijverslening (lening voor mensen die hun huis moeten aanpassen ivm lichamelijke beperkingen)

-de centrum-ontwikkeling van Stadskanaal en de onafhankelijke cliëntondersteuning door Welstad.

De gemeente wil niet alleen de inwoners van Onstwedde en Alteveer vertellen wat er speelt, maar hoopt ook te horen wat zij er van vinden. Uw inbreng is van grote waarde. Dus loop even binnen!

———————————————————————————————————————————————

Vergadering Dorpsbelang T-A

In het lokaal van de Ruilwinkel besprak woensdagavond 24 oktober het bestuur van Dorpsbelang uiteenlopende zaken die met Alteveer en omgeving te maken hebben. Zo kwamen de kennismakings– gesprekken met burgemeester De Jonge en wethouder Brongers nog even aan de orde. Iedereen was tevreden over deze kennismaking. Bij het punt ‘kavels in de Blauwe Kamer’ had misschien nog meer de promotie van de kavels benadrukt kunnen worden. Meer bekendheid via media heeft positieve werking.

Voorzitter Wim Schell bezocht het voorzittersoverleg van wijkraden en dorpsbelangen in de gemeente. Daar werd onder andere besloten een brief , ondertekend door alle voorzitters, naar de gemeenteraad te sturen met het verzoek het Refaja- ziekenhuis voor de toekomst te behouden. 

Binnenkort zal met de november- Schakel ook de enquête over ons dorp worden bezorgd. Het bestuur hoopt dat iedereen de moeite zal nemen de ingevulde enquête in te leveren. 

Begin volgend jaar zal Dorpsbelang een bijeenkomst organiseren waarbij ondernemers en verenigingen zullen worden uitgenodigd. Bedoeling is onder andere de contacten te verstevigen.

Tijdens het korte gesprek over het Zonnepark werd nog eens benadrukt dat Dorpsbelang T-A in deze het belang van alle inwoners van Alteveer voorop stelt.  

Verder werd nog gesproken over uitbreiding van het bestuur. Tegen negen uur sloot voorzitter Schell de vergadering. Wordt vervolgd  op  woensdag 28 november.

——————————————————————————————————————————————–

Beelden aan de Poortmanswijk

Oud-inwoner Harm Jan Oortwijn (50) geboren en getogen aan de Poortmanswijk 15  (zijn ouders wonen daar nog) heeft een tweetal beelden gemaakt die hij graag bij de sluis van de Poortmanswijk zag geplaatst. Hij heeft al toestemming van waterschap A-en Hunze. Harm Jan woont met zijn gezin in Dronten en werkt in Milaan (Italië).

De volgende stap is om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Inmiddels is zijn verzoek voor een omgevingsvergunning afgewezen. Harm Jan laat het er niet bij zitten en zal de afwijzing aanvechten.

Op de foto een van de twee beelden.

 

————————————————————————————————————————————————-

v.v. Alteveer

De voetbalvereniging Alteveer speelt in het seizoen 2018-2019 in de vijfde klasse van de amateurs van de KNVB. 

Tegenstanders van Alteveer: Buinen, Buinerveen, De Treffer ’16 (Exloërmond), EEC (Ees), JVV (Jipsingbourtange), Pekelder Boys (Nieuwe Pekela), Roswinkel, SVBC (Barger Compascuum),Valther Boys, Veelerveen, Weiteveense Boys, Zandpol en Zwartemeerse Boys. De laatste drie verenigingen liggen in de gemeente Emmen.

23 septemberAlteveer – JVV;  6 – 2

30 september: EEC (Ees Eesergroen Combinatie) – Alteveer;  4 – 2

7 oktober: Veelerveen – Alteveer; 0 – 3

14 oktober: Alteveer – Roswinkel; 4 – 2

21 oktober: Alteveer – Pekelder Boys; 2 – 1

28 oktober: Zandpol – Alteveer; 1 – 7

4 november: Alteveer – De Treffer 16; 5 – 0

18 november: Buinerveen – Alteveer

————————————————————————————————————————————————–

Werkzaamheden N366

Wat behelst de aanpak N366?

De breedte van de N 366 gaat tussen Pekela en Stadskanaal van 7.50 m. naar 8.60 m.

Tussen 12 november en 10 december wordt een en ander gerealiseerd. De weg tussen Alteveer en Stadskanaal is dan afgesloten. De omleiding wordt duidelijk aangegeven. Duidelijk is wel, dat de Veenhofsweg en de Alteveersterweg in die periode zijn afgesloten met uitzondering voor bestemmingsverkeer.

————————————————————————————————————————————————

Zonnepark komt dichterbij 

LC Energy is het bedrijf dat van de gemeente Stadskanaal toestemming heeft om de plannen van een zonnepark uit te voeren. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd die ook door de gemeente Stadskanaal officieel bekend is gemaakt. Vervolgens ligt een en ander 6 weken ter inzage, waarbij zienswijzen ingediend kunnen worden bij de gemeente. Daarna, wanneer de benodigde vergunning rond is, wordt aanvraag gedaan voor een zogenaamde SDE + subsidie. Bij toekenning van deze subsidie kan het zonnepark worden gerealiseerd. Dat zal naar verwachting eind 2019 of begin 2020 zijn.

 

De tekening van het zonnepark. Op twee plaatsen: een gedeelte in het bos, waarbij de panelen zover mogelijk achterin worden geplaatst en een kleiner gedeelte op het terrein achter de grote AVEBE-silo. 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————-

Ruilwinkel

Kerstmarkt op vrijdag 14 december van 16.00 tot 21.00 uur in en rond de Ruilwinkel en de Drijscheer

Voor meer info: Fabian Kip; 0646855582 en Herman Bekker; 0621894003

Let op: bij slecht weer is de kerstmarkt binnen

De gemeente Stadskanaal heeft besloten om de Ruilwinkel in ieder geval nog vijf jaar te garanderen open te blijven. Dat betekent dat tot 2023 er in Alteveer geruild kan worden.

Hoe werkt onze ruilwinkel?

U wordt voor € 5,00 deelnemer van onze ruilwinkel. Hiervoor kunt u een jaar lang uw goede tweedehands spullen komen ruilen. U krijgt bij inschrijving gelijk 5 ruilpunten. Uw ingebrachte spullen worden gewaardeerd tegen punten. Uw saldo wordt bijgehouden in een computer. U kunt direct of op een later tijdstip spullen uit onze winkel weer meenemen. Ook op de spullen in de winkel staan punten vermeld. U kunt kleding (max. 5 per keer), huishoudelijke artikelen, kleine elektrische apparaten, spelletjes, speelgoed, lampen, boeken (max. 5 per keer), CD’s (max. 5 per keer), etc. komen ruilen. Grotere zaken, zoals meubels kunnen we niet in de winkel zelf plaatsen, maar op ons prikbord kan dit door middel van een foto wel worden geruild. We nemen geen tv’s, computers, beeldschermen, knuffels, beddengoed en lingerie in. Verder moeten de spullen schoon, heel, compleet en werkend zijn. We willen een winkel zijn, geen rommelmarkt.

Komt u ook eens gezellig een kijkje nemen?

Openingstijden: maandagmiddag en donderdagmiddag-/avond en laatste zaterdag van de maand (zie website)

————————————————————————————————————————————————-

 Kavels aan ’t Streekje

Op de website van de gemeente Stadskanaal staan de locaties van bouwkavels in de gemeente Stadskanaal

Hopelijk vindt de gemeente het belangrijk dat de Blauwe Kamer een invulling krijgt en is ze enigszins coulant t.a.v. bouwplannen van belangstellenden, zodat daardoor geen belemmeringen ontstaan. 

Op dit moment is er een aantal gegadigden.

 

—————————————————————————————————————————————————