Als u voor deze pagina een bericht wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl


Vergoedingen voor schoolgaande kinderen

Ieder kind in de gemeente Stadskanaal moet mee kunnen doen. Dat is het motto van een folder van de gemeente Stadskanaal waarin ouders met weinig inkomen, wegwijs worden gemaakt voor het in aanmerking komen voor allerlei vergoedingen op het gebied van schoolgaande kinderen.

Zo is er het Schoolpakket (eenmalige aanschaf van laptop, fiets of andere noodzakelijke school-spullen).

Het Sociaal Participatiefonds (vergoe-ding voor bijv. contributie sportver. zwemles, lesgeld muziekschool enz.).

De Stichting Leergeld (meedoen aan schoolreisje, muziekles, scouting enz.).

Het Jeugdfonds Sport Groningen (contributie sportver. sportspullen enz.)

Meer info op: www.stadskanaal.nl/inwoners/schoolpakket

———————————————————————————————————————————–

Volleybalclub VCA vraagt leden

De volleybalclub Alteveer vraagt leden om samen mee te doen aan het volleyballen op de woens-dagavond. De trainingen zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur. Meer info bij Renate Paans 0622876582

———————————————————————————————————————————–

Prachtige Playbackavond in de Drijscheer

De volle zaal genoot zaterdagavond 31 augustus volop van de acts die op de playbackshow werden gepresenteerd. Maar liefst 12 nummers passeerden de revue en de kwaliteit daarvan lag hoog. De drietal koppige jury had best veel tijd nodig om de winnaars te kiezen die hieronder staan.

Van de basisschooldeelnemers werd het nummer van Joyce Join met “Frikandel ik lust jou wel” eerste en werd vertolkt door: Joyce ten Have, Rachél Kuipers en Sandra en Daniëlle Fissering.

Voortgezet onderwijs: Jennifer Lopez met “Ain’t your mama” door Charlotte Kenter.

Bij de volwassenen werd het nummer Ice Queen van Within Tempation succesvol vertolkt door de Dijkstraatjes (met o.a. Marjanne en Wim). Zij wonnen de eerste prijs.

(foto: “Five met Everybody get up”)

vlnr: Harry Kram, José Speelman, Lydia Sterenborg, Janet Kram en Jan Nieboer

———————————————————————————————————————————————

foto Gert Bos

Matthijssen / Mollema weer klasse apart

Voor de vierde keer op rij zijn William Matthijssen en Sandra Mollema (bakkenist) Europees kampioen geworden tijdens de grasbaan-races in Eenrum. In de series waren William en Sandra al een klasse apart. Tijdens de beslissende laatste vier ronden kwamen ze toch na een wat haperende start als glorieuze winnaars over de finish. William uit Alteveer en Sandra uit Delfzijl konden weer terugkijken op een prachtige wedstrijd.

Ook op nationaal niveau toonde bovengenoemd duo weer tot de allerbeste te behoren. In Roden werden William en Sandra weer Nederlands kampioen.

—————————————————————————————————————————————

Vergadering Dorpsbelang T-A op 27 aug. jl.

Op 27 augustus heeft het bestuur vergaderd. Aan de orde kwamen o.a. de volgende punten.

Onze penningmeester, Reina Boels heeft het bestuur verlaten wegens drukke andere werkzaamheden. We wensen haar het allerbeste.

Dominique Ottens is na langere tijd van afwezigheid wegens ziekte weer terug! We zijn blij dat het beter met haar gaat. Wel heeft ze te kennen gegeven de secretarisfunctie te willen overdragen en zich liever met andere zaken te gaan bezighouden. We gaan bekijken wie deze taak kan overnemen.

We hebben de afgelopen tijd 3 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen te weten: Annelies Groen Breider, Margré de Boer en Leendert Lenz. Zij stellen zich nog nader voor.

Alle overige punten die in juli aan de orde waren zijn nog actueel, er zijn wel ontwikkelingen maar door de vakantieperiode gaat alles wat langzamer.

We gaan ons beraden op de vraag of er een nieuwe dorpsvisie moet komen voor Alteveer.
De huidige loopt af in 2020, de vraag is of er voldoende meerwaarde is om er veel tijd en moeite in te steken.

-De beelden van Harm Jan Oortwijn worden aan de Poortmanswijk geplaatst. De gemeente is akkoord, Dorpsbelang verleent assistentie.

-De toekomst van het SMEA terrein is nog steeds onduidelijk, de gemeente heeft veel tijd nodig om te besluiten wie het terrein in eigendom krijgt.

-Er is nu in het dorp één AED dag en nacht beschikbaar. Het apparaat hangt aan de gevel bij Harm Hendrik Speelman aan de Beumeesweg nr 73.
Dorpsbelang wil graag bereiken dat de AED die nu in de Drijscheer hangt, ook dag en nacht toegankelijk wordt. We vragen de gemeente om bijstand.

-Er is een verzoek binnengekomen van een van de inwoners om ons als Dorpsbelang in te zetten voor een toename van het aantal betaalbare huurwoningen in Alteveer. We onderzoeken dit momenteel en hebben contact met de gemeente.

-Alle inwoners worden opgeroepen om ongewenste situaties in en om het dorp, zoals onkruid, zwerfvuil, kapotte stoep enz. te melden via de FIXI App. De gemeente krijgt deze meldingen direct door en de ervaring leert dat er snel werk van wordt gemaakt.

-Het openbaar vervoer tussen Alteveer en Veendam geeft aanleiding tot klachten. Het kost veel tijd om daar te komen, terwijl daar het dichtstbijzijnde treinstation is gelegen.
We zijn benieuwd naar de ervaringen van de dorpsbewoners op dit gebied.

—————————————————————————————————————————————-

Feestelijk slot activiteiten Alteveer

Zaterdag 21 september wordt in de Drijscheer een gezellige avond gehouden. 

Deze feestavond geldt als slot van alle activiteiten. Thema: de 80- en 90-tiger jaren. (met een Hollands blok) Zaal open om 20.30 uur. Aanvang 21.00 uur. 

Kaarten in de voorverkoop 5 euro p.p. aan de kassa € 6,50 (legitimatie verplicht) 

Medewerking van: DJ Gezinus Stötefalk

Drescode zie thema

Consumpties betalen met de rode Drijscheer muntjes.

————————————————————————————————————————————-

Geschiedenis van het oorlogsmonument

Zowel basisschool De Höchte, die het monument heeft geadopteerd, als Dorpsbelang T-A zijn benieuwd naar de geschiedenis van het monument. Wie namen het initiatief voor plaatsing. Wie maakte de tekening. Waar kwamen de materialen vandaan. Kortom wie weet van dit alles het verhaal? Graag reactie naar Jan Geert Sterenborg 0646038348

Intussen is ook contact opgenomen met het gemeentelijk archief van Stadskanaal. Helaas blijkt in het Stadskanaalster archief weinig te staan over het monument. 

Toch lijken er volgens een ingewijde nog gegevens te bestaan. Die zijn er in ieder geval, volgens de ambtenaren, niet in het gemeentehuis.

Het monument verkeerd op dit moment in een slechte staat. Daartoe zijn een paar bedrijven gevraagd te zien wat moet gebeuren om het monument weer in zijn oude staat te brengen.

———————————————————————————————————————————-

Zonnepark; bericht van de gemeente

 

 

De tekening van het zonnepark. Op twee plaatsen: een gedeelte in het bos, waarbij de panelen zover mogelijk achterin worden geplaatst en een kleiner gedeelte op het terrein achter de grote AVEBE-silo. 

 

 

————————————————————————————————————————————

Beelden aan de Poortmanswijk

Oud-inwoner van Alteveer, Harm Jan Oortwijn, heeft toestemming van waterschap A-en Hunze om twee zelf-vervaardigde beelden te plaatsen bij de sluis aan de Poortmanswijk.

Ook is van gemeentewege toestemming verleend tot het plaatsen van de beelden. Dorpsbelang T-A verleent assistentie.

Op de foto een van de twee beelden.

—————————————————————————————————————————————–

v.v. Alteveer

De voetbalvereniging Alteveer speelt in het seizoen 2019 – 2020 in de vijfde klasse van de amateurs van de KNVB. Dit jaar zijn de tegenstanders Groningse clubs te weten:

BNC; Drieborg; DWZ; Froombosch; Kloosterburen; Meeden; Nieuweschans; Oldamster Boys; Thos; Usquert; WEO; Woltersum

Competitie:

zondag 29 september: Oldamster Boys – Alteveer

———————————————————————————————————————————————–

Kavels aan ’t Streekje

Op de website van de gemeente Stadskanaal staan de locaties van bouwkavels in de gemeente.

Inmiddels is de grootte van de kavels gewijzigd. Er komen minder in de verkoop. Ook de kavelprijzen zijn verlaagd.

De laatste tijd blijkt er toch enige beweging in de belangstelling voor de kavels te zitten.