Als u voor deze pagina een bericht wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl

————————————————————————————————————————————-

Toch Activiteitenweek in Alteveer

Op de activiteitenpagina van deze site ziet u het programma van de activiteitenweek die gehouden wordt van zaterdag 29 augustus t/m zaterdag 5 september

————————————————————————————————————————————

Welstad organiseert

Voor jong en oud worden er binnenkort leuke, sportieve en creatieve activiteiten georganiseerd: kijk op de pagina van de activiteitenkalender

—————————————————————————————————————————————-

Zonnepark

Dorpsbelang ontving een verzoek van Rob van Hoof om onderstaand bericht op onze site te plaatsen. Gezien het belang voor het dorp hebben we hiermee ingestemd. De inhoud van het bericht valt niet onder onze verantwoordelijkheid.

De vergunning voor het Zonnepark Alteveer is nu definitief. Dit betekent dat er nu plannen gemaakt worden m.b.t. de bouw van het zonnepark. 

We kunnen u op dit moment al nader informeren over de plannen die we hebben met het zonnepark.

We’ zijn enkele inwoners uit Alteveer die vinden dat winsten die het zonnepark maakt ook voor een deel ten goede moeten komen aan het dorp Alteveer en haar inwoners. Dit om te voorkomen dat alle winsten naar een buitenlandse partij zouden gaan.

 Daarom hebben we bij de gemeente ervoor gezorgd dat 30% van het eigendom van het park moet worden overgedragen aan een stichting. 

De winst van de stichting zal volledig gebruikt gaan worden om projecten in en voor het dorp te financieren/subsidiëren. Hierbij kunt u denken aan financiële ondersteuning van verenigingen en projecten die voor de inwoners van ons dorp iets betekenen. Denk hierbij onder andere aan de Sinterklaasintocht, versieringen, dorpsfeesten, uitstapjes voor kinderen/ouderen.

Maar nog veel meer natuurlijk!

 Ook zullen we een wandelpark laten aanleggen tussen het zonnepark en de Beumeesweg. In het najaar zal begonnen worden met de aanpassingen in het bos. Het zonnepark zelf wordt volledig omheind met struiken, zodat het na enige tijd vrijwel onzichtbaar zal zijn.

 Mensen uit Alteveer kunnen straks bij de stichting aandeelcertificaten aanschaffen in het zonnepark. Hiermee krijgt men dan elk jaar rente uitbetaald (meer dan bij de bank), plus een variabele winstuitkering op basis van de gemaakte winst.  

Met energiebedrijven die de stroom van ons zonnepark gaan kopen, willen we afspraken maken dat inwoners van Alteveer bij die bedrijven korting krijgen op hun stroomrekening.

En bij de bouw van het zonnepark zullen we aan inwoners van Alteveer de mogelijkheid bieden om zonnepanelen met korting te bestellen voor eigen gebruik (op uw eigen dak).

 Naast dit alles storten we 75.000 euro in het Gebiedsfonds van de gemeente Stadskanaal. Hieruit kan iedereen subsidie aanvragen voor ‘duurzame projecten’. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Stadskanaal. Bij de gemeente kunt u meer informatie krijgen over de mogelijkheden van subsidie voor uw project.

Kortom, het zonnepark zal ervoor zorgen dat er geld komt voor allerlei zaken in Alteveer en dat ons dorp en haar inwoners flink kunnen meeprofiteren van de winsten van het park!

 Wij houden u vanaf nu op de hoogte van de voortgang.

Rob van Hoof

—————————————————————————————————————————————-

Ruilwinkel weer open 

De Ruilwinkel gaat na de zomervakantie weer van start. Vanaf maandag 17 augustus is de winkel weer open. Maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur en donderdag van 13.00 tot 20.00 uur. Wel hanteren we nog steeds de 1.5 meter afstand en volgt u de regels van de ruilwinkel. Veel ruilplezier gewenst.

—————————————————————————————————————————————

Onderhoud oorlogsmonument op lijst onderhoud kunstwerken?

 

Aan de gemeente is gevraagd om het monument op te nemen in de lijst van te onderhouden kunstwerken waarvoor nieuw beleid in de maak is. Op die manier kan het monument ook door toekomstige generaties worden bezocht.

————————————————————————————————————————————

Bestuur Dorpsbelang Tange-Alteveer 

Bestuursvergaderingen worden hervat.

——————————————————————————————————————————————

Bericht van vv Alteveer en vv Wedde

 

Alteveer wil graag, jeugdige voetballers bij de vereniging ontvangen. De vereniging gaat de trainingen voor de jeugd openstellen voor alle kinderen van het dorp, zodat kinderen volop kunnen sporten. Dus leden en niet leden zijn welkom op de training.

Verder gaat vv Alteveer en vv Wedde voor de jeugd een samenwerking aan.

Het resultaat: drie combinatie-teams worden aangemeld bij de KNVB. De JO9, JO12 en JO14 

Ook voor de allerkleinsten wordt er bij voldoende animo kaboutervoetbal georganiseerd.