Als u voor deze pagina een bericht wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl


Nijmeegse vierdaagse

Tijdens de Nijmeegse vierdaagse was iedere dag op facebook te zien dat ook Renate Paans (o.a. bestuurslid van Dorpsbelang T-A) haar steentje bijdroeg aan dit sportieve evene-ment. Chapeau voor deze doorzetter.

 

—————————————————————————————————————————————–

Bericht over PZ (peuterspeelzaal)

Middels een brief van de stichting Peuterwerk is duidelijk dat de pz het komende schooljaar open blijft. Commotie was ontstaan na berichten over de sluiting van de pz na de zomervakantie. 

————————————————————————————————————————————-

Vergadering Dorpsbelang T-A

Tijdens de laatste vergadering kwamen ondermeer de volgende punten aan de orde:

aanwezig waren twee aspirant leden die overwogen om toe te treden tot het bestuur maar eerst een vergadering wilden meemaken.

de gemeente heeft kennelijk veel moeite om een besluit te nemen over de vraag wie het terrein in eigendom krijgt. Zowel de ijsvereniging als Stichting Dorpsbelang hebben aangeboden het terrein van SMEA over te nemen. Maar een besluit is nog niet genomen. Afwachten dus. 

een voormalige dorpsbewoner kwam met het verzoek voor meer betaalbare huurwoningen in het dorp. Er zijn nogal wat mensen die op de wachtlijst staan. Dorpsbelang gaat eerst onderzoek doen naar de situatie en de mogelijkheden.

er is gesproken over de mogelijkheid om plannen te maken over het vervoer van mensen die geen auto/rijbewijs hebben en niet in staat zijn een taxi te betalen. Soortgelijke projecten zijn ook in andere dorpen opgezet. Er is besloten even te wachten omdat er inmiddels al andere initiatieven op dit gebied zijn.

de peuterspeelzaal (pz) dreigt te worden gesloten door onvoldoende aanmelding van peuters. Dorpsbelang T-A heeft besloten er alles aan te doen om de pz open te houden. 

op 5 september om 19.30 houdt Stichting Dorpsbelang T-A een bijeenkomst voor alle belangstellende dorpsbewoners in de Drijscheer. Dit gebeurt in samenwerking met de Stichting Welstad.

Tijdens die avond presenteren beide stichtingen hun organisaties en willen ze graag met de bewoners in gesprek over het wel en wee van het dorp. Daaruit komen hopelijk goede ideeën waar men mee aan de slag kan.

————————————————————————————————————————————-

Thema wandelingen Onstwedde

Eén gemeentehuis, twee brinken, drie kerken en vier molens. Niet alles is meer aanwezig, maar het zijn locaties waarlangs de zes kilometer lange route van het wandelevenement “1,2,3, 4 Onstwedde” leidt. 

Op de woensdagen: 10 en 24 juli en 14 augustus worden de wandeldagen gehouden. Onderweg krijgt u allerlei info over de historie van Onstwedde. De tochten gaan onder leiding van een gids. Ook geven leden van Onstwedder Gaarv’n onderweg demonstraties. 

Deelname kosten 5 euro en t/m 12 jaar 2 euro. Aanmelden via 1234@onstwedde.info.

Start is in ‘d Ekkelkaamp (bij de Juffertoren)

————————————————————————————————————————————

Activiteitenweek Alteveer

Van maandag 26 augstus t/m zondag 1 september vindt in Alteveer een activiteitenweek plaats.

Het programma: 

Opgave activiteiten is steeds in de Drijscheer

Maandag 26 aug: Klootschieten 18.00 / 18.30 u.

Dinsdag 27 aug: Wandelpuzzeltocht 18.00 / 18.30 u. 

Woensdag 28 aug: Bingo 19.30 u. (zaal open 19.00)

Donderdag 29 aug: Fietstocht 18.00 / 18.30 u.

Vrijdag 30 aug: Food on Fire 18.00 u m.m.v. chefkok Andries Lock. Plaats: eetlokaal Drijscheer

Zaterdag 31 augustus:

Viswedstrijd 07.00 u; opgave Drijscheer                    

Motortoertocht 09.30 / 11.30 u.; opgave Drijscheer

Playbackshow 20.00 u. opgave op deze pagina 

Zondag 1 september: kerkdienst 19.00 u. Drijsch.

Zaterdag 21 sept.: Feestavond 80e en 90e jr 20.30 u.

————————————————————————————————————————————-

Voorbereiding bevrijdingsoptocht 2020

In 2020 is het op 13 april 75 jaar geleden dat Alteveer werd bevrijd van de Duitse overheersing. Zoals “gebruikelijk” ligt het in de bedoeling dat er ook in 2020 een optocht ter ere van die bevrijding wordt georganiseerd. Daarvoor is al een eerste vergadering gehouden. De actieve werkgroep van vijf jaar geleden heeft enthousiast de draad weer opgepakt. 

—————————————————————————————————————————————-

Geschiedenis van het oorlogsmonument

Zowel basisschool De Höchte, die het monument heeft geadopteerd, als Dorpsbelang T-A zijn benieuwd naar de geschiedenis van het monument. Wie namen het initiatief voor plaatsing. Wie maakte de tekening. Waar kwamen de materialen vandaan. Kortom wie weet van dit alles het verhaal? Graag reactie naar Jan Geert Sterenborg 0646038348

Intussen is ook contact opgenomen met het gemeentelijk archief van Stadskanaal. Helaas blijkt in het Stadskanaalster archief weinig te staan over het monument. Het enige is, dat meester Klaas de Grooth, destijds hoofd van de Hervormde School, een van de initiatiefnemers is geweest om een monument te plaatsen ter nagedachtenis van bevrijding en de gevallenen.

Toch lijken er volgens een ingewijde nog gegevens te bestaan. Die zijn er in ieder geval, volgens de ambtenaren, niet in het gemeentehuis.

———————————————————————————————————————————-

Playbackshow 2019

In de Drijscheer Keiweg 1 Alteveer wordt op zaterdag 31 augustus een playbackshow gehouden.

Opgave  tot 22 augustus (jong, oud, met collega’s, buren, vrienden uit Alteveer of Onstwedde enz.)

bij Monica Boskers. Dat kan via: monicaboskers@gmail.com 

—————————————————————————————————————————————–

Zonnepark; bericht van de gemeente

De gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering op 27 mei jl. een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgege-ven(afgekort: vvgb). De stukken van de omgevingsvergunning en die van de vvgb liggen van 6 juni tot en met 17 juli ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Meer informatie: M. de Heer (afspraak: ma. t/m do. tot 10 juli) op het nummer: 0599631631 (tussen 9.00 en 13.00 uur). Reageren kan ook middels een brief naar het college van B&W. 

De tekening van het zonnepark. Op twee plaatsen: een gedeelte in het bos, waarbij de panelen zover mogelijk achterin worden geplaatst en een kleiner gedeelte op het terrein achter de grote AVEBE-silo. 

——————————————————————————————————————————–

Beelden aan de Poortmanswijk

Oud-inwoner van Alteveer, Harm Jan Oortwijn, heeft toestemming van waterschap A-en Hunze om twee zelf-vervaardigde beelden te plaatsen bij de sluis aan de Poortmanswijk.

De welstandscommissie van de gemeente heeft daarvoor een negatief advies gegeven. 

Harm Jan Oortwijn is na de afwijzing in gesprek gegaan met o.a.  de gemeente om nog eens te spreken over de plaatsing van de beelden. Inmiddels is toestemming verleend tot het plaatsen van de beelden.

Op de foto een van de twee beelden.

—————————————————————————————————————————————–

v.v. Alteveer

De voetbalvereniging Alteveer speelt in het seizoen 2019 – 2020 in de vijfde klasse van de amateurs van de KNVB. Dit jaar zijn de tegenstanders Groningse clubs te weten:

BNC; Drieborg; DWZ; Froombosch; Kloosterburen; Meeden; Nieuweschans; Oldamster Boys; Thos; Usquert; WEO; Woltersum

———————————————————————————————————————————————–

Kavels aan ’t Streekje

 

Op de website van de gemeente Stadskanaal staan de locaties van bouwkavels in de gemeente.

Erik van Spijker, ambtenaar ruimtelijke ordening van de gemeente Stadskanaal heeft op de vergadering van Dorpsbelang T-A op 6 mei jl. de wijziging in de plannen van de kavelverdeling uitgelegd. De kavels zijn kleiner van oppervlak en er komen minder in de verkoop. Inmiddels zijn ook de kavelprijzen verlaagd.

Overigens moet voor 1 juli 2020 iets verkocht zijn in de Blauwe Kamer. Als dat niet het geval is gaat de woon-bestemming van de Blauw Kamer eraf. Betekent wel een financiële strop voor de gemeente. Dorpsbelang vindt wel dat de gemeente zich, wat de pr van de kavels betreft, zeer weinig heeft ingespannen.