Als u voor deze pagina een bericht wilt doorgeven, mail dit dan naar info@dorpsbelangtangealteveer.nl

——————————————————————————————————————————————

N366 Pekela – Alteveer weer open

De N366 tussen Alteveer en Nieuwe Pekela gaat op maandag 6 juli weer open voor al het verkeer. Bij Pekela werden een aantal rotondes aangelegd en tussen Alteveer en Nieuwe Pekela werd de N366 verbreed.

—————————————————————————————————————————————

Zonnepark

Dorpsbelang ontving een verzoek van Rob van Hoof om onderstaand bericht op onze site te plaatsen. Gezien het belang voor het dorp hebben we hiermee ingestemd. De inhoud van het bericht valt niet onder onze verantwoordelijkheid.

De vergunning voor het Zonnepark Alteveer is nu definitief. Dit betekent dat er nu plannen gemaakt worden m.b.t. de bouw van het zonnepark. 

We kunnen u op dit moment al nader informeren over de plannen die we hebben met het zonnepark.

We’ zijn enkele inwoners uit Alteveer die vinden dat winsten die het zonnepark maakt ook voor een deel ten goede moeten komen aan het dorp Alteveer en haar inwoners. Dit om te voorkomen dat alle winsten naar een buitenlandse partij zouden gaan.

 Daarom hebben we bij de gemeente ervoor gezorgd dat 30% van het eigendom van het park moet worden overgedragen aan een stichting. 

De winst van de stichting zal volledig gebruikt gaan worden om projecten in en voor het dorp te financieren/subsidiëren. Hierbij kunt u denken aan financiële ondersteuning van verenigingen en projecten die voor de inwoners van ons dorp iets betekenen. Denk hierbij onder andere aan de Sinterklaasintocht, versieringen, dorpsfeesten, uitstapjes voor kinderen/ouderen.

Maar nog veel meer natuurlijk!

 Ook zullen we een wandelpark laten aanleggen tussen het zonnepark en de Beumeesweg. In het najaar zal begonnen worden met de aanpassingen in het bos. Het zonnepark zelf wordt volledig omheind met struiken, zodat het na enige tijd vrijwel onzichtbaar zal zijn.

 Mensen uit Alteveer kunnen straks bij de stichting aandeelcertificaten aanschaffen in het zonnepark. Hiermee krijgt men dan elk jaar rente uitbetaald (meer dan bij de bank), plus een variabele winstuitkering op basis van de gemaakte winst.  

Met energiebedrijven die de stroom van ons zonnepark gaan kopen, willen we afspraken maken dat inwoners van Alteveer bij die bedrijven korting krijgen op hun stroomrekening.

En bij de bouw van het zonnepark zullen we aan inwoners van Alteveer de mogelijkheid bieden om zonnepanelen met korting te bestellen voor eigen gebruik (op uw eigen dak).

 Naast dit alles storten we 75.000 euro in het Gebiedsfonds van de gemeente Stadskanaal. Hieruit kan iedereen subsidie aanvragen voor ‘duurzame projecten’. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Stadskanaal. Bij de gemeente kunt u meer informatie krijgen over de mogelijkheden van subsidie voor uw project.

Kortom, het zonnepark zal ervoor zorgen dat er geld komt voor allerlei zaken in Alteveer en dat ons dorp en haar inwoners flink kunnen meeprofiteren van de winsten van het park!

 Wij houden u vanaf nu op de hoogte van de voortgang.

Rob van Hoof

—————————————————————————————————————————————-

Drijscheer opent met nieuwe beheerder. Ruilwinkel beperkt open 

De Drijscheer gaat weer open met een nieuwe beheerder. Judith Koops zal dan het werk van Herman Bekker voortzetten. 

Judith was al een tijdje de beoogde opvolger, maar officieel was dat nog niet. Dorpsbelang Tange-Alteveer wenst haar veel succes.

De Ruilwinkel opent weer haar activiteiten beperkt op: 11 juli. Openingstijd is dan: 10 – 15 uur. Er zijn beperkingen ivm corona. Ingang via eetlokaal; volg daar de regels.

—————————————————————————————————————————————

Het oorlogsmonument weer netjes

 

Dorpsbelang Tange-Alteveer heeft de totale opbrengst van de inzamelingsactie voor het herstel van het monument gebruikt en daar nog een bedrag bijgelegd uit  eigen kas. 

Aan de gemeente is gevraagd om het monument op te nemen in de lijst van te onderhouden kunstwerken waarvoor nieuw beleid in de maak is. Op die manier kan het monument ook door toekomstige generaties worden bezocht.

————————————————————————————————————————————

Bestuur Dorpsbelang Tange-Alteveer 

Voorlopig geen bestuursvergaderingen.

——————————————————————————————————————————————

Bericht van vv Alteveer en vv Wedde

 

Alteveer wil graag, jeugdige voetballers bij de vereniging ontvangen. De vereniging gaat de trainingen voor de jeugd openstellen voor alle kinderen van het dorp, zodat kinderen volop kunnen sporten. Dus leden en niet leden zijn welkom op de training.

Verder gaat vv Alteveer en vv Wedde voor de jeugd een samenwerking aan.

Het resultaat: drie combinatie-teams worden aangemeld bij de KNVB. De JO9, JO12 en JO14 

Gezamenlijk gaan de twee verenigingen zorgen dat de jeugd weer een mooi voetbaljaar tegemoet gaat met leuke trainingen wedstrijden en activiteiten. 

Wie hier aan mee wil doen kan zich melden bij de vv Alteveer of vv Wedde. Beide wensen je van harte welkom.

Ook voor de allerkleinsten wordt er bij voldoende animo kaboutervoetbal georganiseerd.

Tot ziens, besturen van vv Wedde en vv Alteveer