Rotondebord.nl

Over Rotondebord.nl

Rotondebord.nl adopteer een rotonde, wij doen het groen

Reclame maken met Rotondebord.nl is zakelijk zeer interessant. Want er zijn weinig plaatsen waar dagelijks zo veel mensen passeren als op rotondes. Met een rotondebord is uw reclameboodschap volop in beeld bij duizenden mensen. En dat voor een vast, laag bedrag per maand. Bijkomend voordeel: wij gebruiken de opbrengst voor groenonderhoud van de rotondes die wij beheren. Onze professionele hoveniers zorgen ervoor dat die rotondes er altijd keurig bij liggen. Zo draagt u dus als adverteerder ook nog bij aan een positieve uitstraling van de omgeving.

Wat is er te doen bij Rotondebord.nl?

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Meer agenda punten
Lees meer